Gemeente Zoetermeer


30 juli 1999

Nieuwe Nieuwsbrief Stadsnatuurplan is uit

Puur natuur in Zoetermeer

Zojuist is de Nieuwsbrief Stadsnatuurplan verschenen. Met daarin onder andere informatie over de wijze waarop het Stadsnatuurplan in de publiciteit is geweest en de stand van zaken van enkele natuurprojecten die binnenkort uitgevoerd gaan worden.

Publiciteit op radio en tv
In mei jl. zond de TROS het programma Puur Natuur uit. Eén van de onderwerpen die aan bod kwamen, was de natuur in Zoetermeer. Uiteraard waren er mooie stukjes natuur uit onze stad te zien, zoals het Buytenpark en de Delftsewallenwetering. Ook Radio West heeft een reportage gewijd aan het Stadsnatuurplan.
'De Soete Aarde, centrum voor natuur en milieu' heeft een presentatie verzorgd bij de Open Dagen van Weleda.

Omnibusenquête
Juni jl. zijn de resultaten van de Omnibusenquête bekend gemaakt. Een aantal vragen in deze enquête ging over het Stadsnatuurplan. Van de mensen die de enquête had ingevuld was 18% op de hoogte van het bestaan van het Plan. Meer dan driekwart van de respondenten is van mening dat nu al op een goede manier met de natuur in hun buurt wordt omgegaan. In de enquête is een aantal mogelijkheden genoemd om meer natuur in de buurt te brengen.
Driekwart van de respondenten met een tuin past trouwens al natuurvriendelijke maatregelen in de eigen tuin toe, zoals een haag in plaats van een schutting, muurbegroeiing of halfverharding in plaats van een gesloten tegeloppervlak.

Benthuizerplas
De aanwijzing van stergebieden in het Stadsnatuurplan heeft tot gevolg dat investeringen in deze gebieden direct ten goede komen aan de natuur. Bij het project Benthuizerplas wordt ook geïnvesteerd in een stergebied, waardoor de kwaliteit van het gebied kan verbeteren. Via een natuurlijk peilbeheer, dat wil zeggen 's winters hoog en 's zomers laag, in combinatie met een uitgekiende inrichting wordt ingezet op het natuurtype 'natuur van de natte kale grond'. Met het Waterschap Wilck en Wiericke en Platform Groen zijn inmiddels afspraken gemaakt over een afwerking van de plas die deze ideeën moeten verwezenlijken.

Prijsvraag 'Natuur in de Wijk'
De sluitingsdatum voor de inlevering van plannen, ideeën en suggesties voor de stimuleringsprijsvraag 'Natuur in de Wijk' is 30 september a.s.
Deze prijsvraag, in het kader van het Stadsnatuurplan, is uitgeschreven voor bewonersgroepen en instellingen met als doel om meer natuur in de wijk te brengen. Overigens verschijnt het Stadsnatuurplan binnenkort in boekvorm, te bestellen via het Informatiecentrum in de hal van het stadhuis.
Kosten ca. fl 25,00, de exacte verschijningsdatum wordt nog gepubliceerd!

Uitvoering jaarprogramma 1999
Een terugblik op het eerste half jaar en een vooruitblik op het tweede halfjaar maken snel duidelijk waar binnenkort aan gewerkt moet gaan worden. Het thema Natuur en Bedrijven zal na de zomervakantie wat nadrukkelijker in beeld komen, nu ook aan de beheerplannen weer gewerkt wordt.

De Nieuwsbrief Stadsnatuurplan is verkrijgbaar in 'De Soete Aarde', het Informatiecentrum in de hal van het Stadhuis en in alle wijkposten!

Gemeente Zoetermeer © juli 1999

Deel: ' Nieuwe Nieuwsbrief Stadsnatuurplan Zoetermeer '
Lees ook