NIPO


NIPO het marktonderzoekinstituut

3 februari 1999

NIPO Food International, een nieuwe NIPO Business Unit

Het NIPO

NIPO, het marktonderzoekinstituut is marktleider in Nederland op het terrein van markt- en opinie-onderzoek. Voor klanten uit binnen- en buitenland onderzoekt het NIPO onder meer de markt voor producten en diensten, verricht onderzoek naar klantentevredenheid en voert product tests uit. Betrouwbaar onderzoek met heldere analyses, duidelijke conclusies en concrete aanbevelingen.

Steeds meer marktonderzoek wordt niet meer alléén in Nederland uitgevoerd, maar strekt zich uit over vele landen in Europa, Azië en Noord-Amerika.

NIPO Food

Het NIPO heeft een business unit die is gespecialiseerd in markt-onderzoek voor de Food-sector, NIPO Food. Deze business unit maakt een sterke groei door, het resultaat van de combinatie van de inzet van branchekennis met de vele moderne methoden en technieken van onderzoek die het NIPO ten dienste staan.

Nu ook: NIPO Food International

Als gevolg van de toenemende vraag naar internationaal onderzoek op het terrein van Food, heeft het NIPO een nieuwe dedicated business unit opgericht: NIPO Food International. U kunt hier terecht voor internationaale marktonderzoek op het gebied van Food, zoals bekendheidsonderzoek, imago- en positioneringsonderzoek, onderzoek naar consumenten-gedrag, voorkeuren, attitudes en opinies, maar ook product tests en reclame-onderzoek.

De aanpak van internationaal onderzoek

Internationaal onderzoek coördineren wij via een netwerk van (gespecialiseerde) collega marktonderzoeksbureaus in het buitenland, maar wordt ook - in sterk toenemende mate - wereldwijd rechtstreeks door het NIPO zelf uitgevoerd.

Deze rechtstreekse aanpak, "Centralised CATI "* geheten, verzekert u van de hoge NIPO kwaliteit op alle onderdelen van het onderzoekstraject. Tevens bewerkstelligt het een optimale consistentie en vergelijkbaarheid van de resultaten, geeft maximale controle over planning en voortgang en biedt last but not least een optimale kosteneffectiviteit. Met het extra voordeel van one-stop-shopping; u communiceert met de contactpersoon van slechts één bureau: met uw accountmanager van het NIPO. Dat scheelt u veel tijd en moeite.

NIPO Food International doet ook multi-client onderzoeken,waarop geïnteresseerden kunnen intekenen. Het eerst volgende multi-client onderzoek is het NIPO Europees Snoep Onderzoek, dat Europees consumentengedrag en attitudes zal onderzoeken waar het gaat om het kopen en consumeren van snoep.

Voor meer informatie

Wilt u méér weten over hoe (inter)nationaal marktonderzoek op het gebied van Food uw organisatie kan ondersteunen, neem dan contact op met het NIPO. Voor internationaal food onderzoek is René Bos uw aanspreekpunt, terwijl Jacqueline Kappe uw contactpersoon is voor onderzoek in Nederland.

* Centralised CATI: Computer-Assisted Telephone Interviewing vanuit onze eigen CATI Call-Centers in Amsterdam, Luxemburg en Hongkong, waarbij wij met inzet van ervaren native speaker interviewers telefonische vraaggesprekken houden met consumenten en professionals in alle landen van Europa, Azië en Noord-Amerika.

Deel: ' Nieuwe NIPO Business Unit NIPO Food International '
Lees ook