Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Persberichten :

Nieuwe NIZW-publicatie Maak werk van werk

Over doorstroming van dagbesteding naar betaald werk

14 juni 2002

Werk is de meest vanzelfsprekende vorm van dagbesteding. Alleen is dit voor mensen die vanaf jonge leeftijd te maken hebben met een verstandelijke of lichamelijke handicap (nog) niet het geval. Zij zijn vaak aangewezen op AWBZ-gefinancierde dagbesteding. Door allerlei nieuwe regelingen, maar vooral door het veranderende denken over maatschappelijke participatie van mensen met een handicap ontstaan er voor deze groep nieuwe kansen op betaald werk. De publicatie Maak werk van werk gaat in op de vraag hoe instellingen en professionals mensen met een handicap kunnen helpen bij de doorstroming naar betaald werk. Dit boek is verschenen bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW.

Lid van Onderling Sterk: `Of het belangrijk is om te werken? Ja natuurlijk, wat moet je anders doen? Achter de plantjes zitten? Je bent dan snel uitgekeken op de wijk, je wordt eenzaam. Wanneer je werkt steek je er ook wat van op. Hoe moet je anders eten, zonder geld? Als je werkt kun je op vakantie. Vrije dagen zijn ook belangrijk. Het is lekker om vrij te hebben als je werkt.'

Arbeidsintegratie
In de publicatie Maak werk van werk staat een groot aantal praktijkvoorbeelden en uitspraken van mensen die vanuit hun werk te maken hebben met arbeidsintegratie van mensen met een handicap. Het boek geeft stof voor verdere visieontwikkeling en strategische discussie rond dagbesteding en arbeidsintegratie. Daarnaast vindt de lezer in het boek praktische informatie over regelgeving en instrumenten. Aan het einde van elk hoofdstuk staan aanbevelingen die lezers kunnen gebruiken om doorstroom van mensen met een handicap te stimuleren. Het boek besluit met een overzicht van websites die met dit onderwerp te maken hebben.

Voor wie?
Maak werk van werk is bedoeld voor instellingen en professionals die betrokken zijn bij arbeidsintegratie van jonggehandicapten, zowel vanuit speciaal onderwijs, dagbesteding, SPD, SWorganisaties, Begeleid Werken-organisaties als ook voor medewerkers van UWV en CWI. De publicatie is totstandgekomen door een bijdrage van het ministerie van VWS. Verder hebben meegewerkt: het ministerie van SZW, koepel- en belangenorganisaties en een groot aantal regionale en lokale instellingen en gemeenten.

Bestellen
Maak werk van werk. Arbeidsintegratie van mensen met een handicap is geschreven door Tanja Otte en kost 10,75. ISBN 90-5050- 978-9 en E 43382. Deze publicatie is verkrijgbaar via de boekhandel of te bestellen bij NIZW / Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91, e-mail bestel@nizw.nl.

Contact
Afdeling Verkoop, e-mail: bestel@nizw.nl

Laatste update: 14 juni 2002

Deel: ' Nieuwe NIZW-publicatie Maak werk van werk '
Lees ook