Nederlands Normalisatie-instituut

4 juni, 1999

Voor betere arbeidsomstandigheden chauffeurs

Nieuwe norm voor ergonomisch ontwerp buscabine

Delft - Ontwerpers kunnen binnen niet al te lange tijd gebruik maken van een nieuwe norm voor het ergonomisch ontwerp van buscabines. Het uiteindelijke doel is uiteraard een verbetering van de arbeidsomstandigheden van chauffeurs. Het NNI heeft inmiddels een ontwerp van deze buscabinenorm gepubliceerd. Op dit ontwerp kan tot 1 augustus commentaar geleverd worden.

Bij het ontwerpen van buscabines moet de ontwerper of constructeur rekening houden met diverse eisen en criteria. Deze kunnen voorkomen in verschillende publicaties en documentatie, zoals bijvoorbeeld het programma van eisen (PvE). Dit wordt door de gebruiker van de buscabine opgelegd aan de ontwerper of constructeur. Het PvE is opgesteld in brede zin en beschrijft alle aspecten van de cabine. Ontwerp NEN 5526 geeft functionele eisen voor de afmetingen en inrichting van buscabines vanuit ergonomische uitgangspunten. De eisen vervangen de meeste eisen uit het PvE. Met deze norm is het mogelijk het PvE aanzienlijk in te korten.

In de norm zijn ergonomische ontwerpcriteria vastgelegd voor cabine-afmetingen in relatie tot lichaamshouding, toegankelijkheid van de cabine, bestuurdersstoel, betaaltafel, bedieningsmiddelen, zicht en verlichting, geluid, trillingen en het binnenklimaat.

Grote en kleine bus
De norm is bedoeld om te worden toegepast bij twee soorten cabines: de cabine van de grote bus, zoals lijn-, stads- en tourbus, met de ergonomische voorkeurshouding van de bestuurder rechtop en de cabine voor de kleine bus waarbij een andere ergonomische voorkeurshouding (een iets schuinere stand) door de bestuurder wordt aangenomen. Hoewel de norm uit gaat van twee ergonomische voorkeurshoudingen zijn tussenliggende zithoudingen ook mogelijk. Met de gegevens van deze norm zijn de werkplekafmetingen en de plaatsing van de bedieningsmiddelen vast te stellen.De norm is een ontwerpinstrument wat kaders aangeeft in plaats van absolute waarden.

Farbo-regeling
Voor het onderdeel chauffeursstoel is de norm is opgenomen in de Farbo-regeling 1999. Dat wil zeggen dat deze norm is aangewezen als bedrijfsmiddel met de mogelijkheid voor fiscale afschrijving in het kader van verbetering van arbeidsomstandigheden.

Commentaar op ontwerp NEN 5526 is mogelijk tot 1 augustus 1999. De ontwerpnorm is te bestellen
NNI- Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391. Voor meer informatie kunt u terecht bij P.M. de Vlaming, senior-standardization consultant bij NNI-Arbeidsomstandigheden, telefoon (015) 2 690 123, e-mail: Pieter.devlaming@nni.nl.

Deel: ' Nieuwe norm voor ergonomisch ontwerp buscabine '
Lees ook