nederlands normalisatie-instituut

11 juni, 1999

nieuwe normen voor kwalificatie van lassers van koper en nikkel

delft - aan welke eisen moeten lassers voldoen om koper en nikkel en hun legeringen te kunnen smeltlassen? het antwoord op deze vraag staat in twee nieuwe engelstalige normen voor kwalificatie van lassers van koper en nikkel, die het nederlands normalisatie-instituut heeft gepubliceerd.

de nieuwe normen voor kwalificatie van lassers dragen de volgende nummers en titels:
nen-en-iso 9606-3 het kwalificeren van lassers - smeltlassen - deel 3: koper en koperlegeringen en nen-en-iso 9606-4 het kwalificeren van lassers
- smeltlassen - deel 4: nikkel en nikkellegeringen. de normen zijn een basis voor de kwalificatie van lassers. zij geven ook het gebied aan waarbinnen de kwalificatie geldig is.
de normen zijn opgesteld in opdracht van de europese commissie voor de uitwerking van de europese richtlijn voor drukapparatuur, waarin gekist wordt dat lassers de vereiste vakbekwaamheid bezitten en dat zij voor bepaalde categoriekn drukapparatuur door een erkende instantie zijn gekwalificeerd. deze normen kunnen ook worden gebruikt als onderdeel van een contract tussen opdrachtgever en fabrikant van gelaste constructies of producten.

prijzen en bestelling
de normen kosten:

* nen-en-iso 9606-3 nlg 154,31 (exclusief 6% btw)
* nen-en-iso 9606-4 nlg 142,17 (exclusief 6% btw). bedrijven kunnen de normen telefonisch of schriftelijk bestellen bij de afdeling klantenservice, telefoon (015) 2 690 391, fax 015) 2 690 271, e-mail: bestel@nni.nl.
particulieren kunnen de normen bestellen door overmaking van het genoemde bedrag, vermeerderd met 6% btw, op postbanknummer 25301 ten name van het nni te delft onder vermelding van de betrokken norm.
inlichtingen zijn te verkrijgen bij nni-klantenservice, telefoon (015) 2 690 391, of bij ir. j. landri, standardization consultant bij de hoofdafdeling industrie, e-mail job.landre@nni.nl. bestelling is ook mogelijk door invullen van het bestelformulier in de rubriek "bestellingen" van de NNI website.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe normen kwalificatie lassers van koper en nikkel '
Lees ook