Nederlands Normalisatie-instituut

Persberichten

NNI publiceert serie nieuwe normen voor monsters van bouw- en afvalstoffen

Delft - Monsternemers van bouwstoffen en steenachtige afvalstoffen en anderen kunnen bij het nemen van bodemmonsters voortaan gebruikmaken van een serie nieuwe normen. Het Nederlands Normalisatie-instituut heeft één normontwerp (Ontw. NEN 7300) en drie voornormontwerpen (Ontw. NVN 7301, 7302 en 7303) gepubliceerd. De normen zijn gebaseerd op eerdere versies uit 1997.

Normontwerp NEN 7300 geeft algemene aanwijzingen voor de wijze waarop monsters van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen moeten worden genomen. Doel is het bepalen van het gehalte en/of de uitloging van anorganische (bijvoorbeeld arseen, chroom of koper) of organische componenten (bijvoorbeeld PAK, PCB of minerale olie) volgens de normen met specifieke monsternemingsmethoden: NEN 7320, NVN 7330 en NEN 7340. Het voornormontwerp NVN 7301 geeft aanwijzingen voor de monsterneming van korrelvormige materialen uit materiaalstromen. Denk bijvoorbeeld aan puingranulaat op transportanden. Voor monsterneming vanuit statische partijen is NVN 7302 ontwikkeld. En gaat het om vormgegeven en monolistische materialen (betonnen tegels), dan kan NVN 7303 worden toegepast.

De nieuwe serie normen is niet alleen van belang voor monsternemers, maar ook voor opdrachtgevers van monsterneming, bijvoorbeeld ingenieursbureaus, en voor scholen voor middelbaar agrarisch/milieutechnisch onderwijs.
Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2000 schriftelijk commentaar indienen op de normontwerpen.

Meer informatie en bestellen
Degenen die meer willen weten over deze serie normontwerpen kunnen terecht bij Sven Drillenburg Lelijveld, standardisation consultant bij NNI-Milieu, telefoon: (015) 2 690 374, e-mail:
sven.drillenburg@nni.nl. Ontwerp NEN 7300: Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming - Algemene aanwijzingen kost NLG 27,-.

Ontwerp NVN 7301: Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van korrelvormige materialen uit materiaalstromen kost NLG 30,-.

Ontwerp NVN 7302: Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van korrelvormige materialen uit statische partijen kost NLG 30,-.

Ontwerp NVN 7303: Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van vormgegeven en monolitische materialen kost NLG 27,-.

Bestellen kan via NNI-Klantenservice, telefoon: (015) 2 690 391, e-mail: bestel@nni.nl, of via de NNI-website: www.nni.nl

Bestellen is ook mogelijk via het bestelformulier.

omhoog

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe normen voor nemen monsters van bouw- en afvalstoffen '
Lees ook