Gemeente Heerlen

Nieuwe Nota Ruimtelijk Kwaliteit Heerlen

Integraal beleid voor monumenten, stedenbouw, architectuur en landschapsarchitectuur.

Het college heeft kennis genomen van de conceptnota Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nota is gestreefd om binnen het beleidsveld van de ruimtelijke kwaliteit zoveel mogelijk samenhang tot stand te brengen. Samen met o.a. de eerder vastgestelde Hoogbouwnota, de nieuwe Commissie Ruimtelijk Kwaliteit, de architectuurprijsvragen voor inwoners, de Architectuurroute en het Vitruvianum heeft de gemeente Heerlen een vooruitstrevende en integrale aanpak op het gebied van Ruimtelijke Kwaliteit.

De nota is opgesteld door adviesbureau Arcadis, maar burgers hebben een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de nota.

Naar verwachting zal de Gemeenteraad de nota in mei definitief vaststellen.

Belangrijke bijdrage van burgers.

Tijdens een viertal goed bezochte informatieavonden in de vier stadsdelen van Heerlen: Hoensbroek, Heerlerheide, Heerlen-centrum en Heerlerbaan heeft het bestaande welstandstoezicht ter discussie gestaan. Duidelijk is geworden dat de inwoners van Heerlen veel belangstelling hebben voor de belevingswaarde. De belangstelling ging voornamelijk uit naar het instandhouden van mooie plekken en panden, het versterken van beeldbepalende stadsgezichten, geen schreeuwende reclame, het niet schilderen van waardevolle geveldetails en het respecteren van het culturele erfgoed.

Architecten willen geen scherpe regels maar een flexibel welstandstoezicht. Een enkeling wil de welstandscommissies afschaffen. De gemeente is echter geen voorstander van welstandsvrije gebieden. In de nota zijn uitgewerkte kaarten opgenomen waar de verschillende welstandsniveaus duidelijk op aangegeven zijn. Ook monumenten, historische kernen, mooiste plekjes, stijlen en bouwperioden zijn duidelijk herkenbaar. Na afloop van de informatieavonden zijn de bezoekers in de gelegenheid gesteld de kaarten te bestuderen en wijzigingen aan te brengen.

Maatschappelijke betrokkenheid vergroten

De gemeente Heerlen wil de maatschappelijke betrokkenheid bij het bouwen en wonen vergroten. Daarom verscheen er in de afgelopen periode een brochure over de Heerlense monumenten en wordt er gewerkt aan een gemeentelijke monumentenlijst. Ook worden burgers meer betrokken bij architectuurprijsvragen en - opdrachten waar de dienst Stadsontwikkeling bij betrokken is. Voor de nota Ruimtelijke Kwaliteit konden inwoners van Heerlen hun mooiste plekje aandragen via de website. Verder is onlangs de Hoogbouwnota vastgesteld door de Raad Het Vitruvianum, centrum voor architectuur in de Euregio Maas en Rijn, gevestigd in het Glaspaleis, organiseert verschillende activiteiten op het gebied van architectuur.

Gemeente Heerlen,6 april 2003
Afdeling Communicatie
Reina Cobussen, tel. (045)5604070
persvoorlichting@heerlen.nl

---- --

Deel: ' Nieuwe Nota Ruimtelijk Kwaliteit Heerlen '
Lees ook