Ingezonden persbericht

nieuwe on-line salarisadviseur


WOUDENBERG, 24-09-2001 - -

Een nieuwe internetsite www.salarisadviseur.nl maakt het mogelijk, tegen een geringe vergoeding een gefundeerd salarisadvies te krijgen.

De reeds bestaande systemen hiervoor op het internet maken gebruik van meer of minder uitgebreide enquetegegevens. Deze zijn daardoor beinvloedbaar, of maar voor een beperkte groep functies geschikt. De salarisadviseur echter maakt gebruik van functiewaardering om te komen tot salarisadviezen. Hierdoor zijn de resultaten minder beinvloedbaar en tevens bruikbaar voor een breed scala van functies. De door de gebruiker (zowel ondernemer als werknemer) on-line bepaalde functiezwaarte wordt in relatie gebracht met een uitgebreide database met salarisgegevens. Het gemiddeld in Nederland betaalde salaris voor de onderzochte functie wordt daarna weergegeven.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe on-line salarisadviseur gebruikt functiewaardering '
Lees ook