Gemeente Den Helder

29-01-2003 Nieuwe ondernemersfederatie Julianadorp
Julianadorp is eerdaags een (nieuwe) ondernemersfederatie rijker: op woensdag 5 februari begint om 20.00 uur in restaurant De Yperhof aan de Van Foreestweg in Julianadorp de oprichtingsvergadering. Voor de gemeente, maar ook voor andere partijen, wordt de federatie een belangrijke gesprekspartner bij de verdere (economische) ontwikkelingen in Julianadorp.
Om die rol goed te vervullen wil de nieuwe federatie de gezamenlijke belangen van ondernemend Julianadorp bundelen en verdedigen en een gezonde economische ontwikkeling in en rond het dorp stimuleren. Zaken die daarbij de komende tijd aan de orde komen zijn het nieuwe winkelcentrum in het noordelijk deel van de wijk, de aanleg van de fiets- en kanoroute en de ontwikkeling van Julianadorp in het algemeen. Ook het (samen met de toeristische sector) veilig stellen van het toeristisch product Julianadorp is een speerpunt voor de nieuwe federatie, die als motto heeft gekozen: Samen een scherp oog op de toekomst!

belangrijk

De bijeenkomst is voorbereid door vertegenwoordigers van de drie winkeliersverenigingen in Julianadorp, de WLTO, de toeristische sector, een vrije ondernemer en de gemeente Den Helder. Het ontwerp-federatiestatuut dat zij hebben opgesteld komt op 5 februari aan de orde. Voorstel is verder om de ondernemers uit deze kwartiermakersgroep te benoemen als eerste bestuur, met de heer F.H. Buurman te Julianadorp als eerste voorzitter. Een van de eerste taken voor het nieuwe bestuur is de verdere vormgeving van de organisatie van de federatie.
De gemeente Den Helder stelt heel veel belang bij de vorming van een sterk ondernemersplatform in Julianadorp. Wethouder Bais van economische zaken zal deze avond dan ook aanwezig zijn om dit te onderstrepen. De vergadering is overigens toegankelijk voor alle ondernemers in en rond Julianadorp en wordt afgesloten met een informeel samen zijn.

Deel: ' Nieuwe ondernemersfederatie Julianadorp Den Helder '
Lees ook