Gemeente Haarlemmermeer* 16 februari 1998

... Nieuwe onderwijsvoorziening in Haarlemmermeer

Sinds gisteren heeft gemeente Haarlemmermeer een geheel nieuw onderwijstype, dat gericht is op kleuters van 4 tot 6 jaar met een 'leerindicatie'. Omdat de doorsnee basisschool mogelijk wat hoog gegrepen is, kunnen deze kleuters vroegtijdig extra aandacht krijgen. Tot voor kort werden zij doorverwezen naar speciale kleutergroepen in Haarlem en Amsterdam. Nu worden zij in hun eigen gemeente opgevangen.

Wethouder van Onderwijs, George Görtemöller, verrichtte gistermiddag de openingshandeling op de Martin Luther Kingschool in Hoofddorp. De groep telt zeven kleuters. Zij kan uitgroeien tot maximaal twaalf. Voorheen heette zo'n groep 'in ontwikkeling bedreigde kleuters'. Die term is nu vervangen door 'jonge risicoleerlingen'.
De kleuters zijn momenteel gehuisvest in de Martin Luther Kingschool aan de Van den Berghlaan in Hoofddorp, een kwestie van beschikbaarheid van ruimte. Zij maken geen deel uit van die school, maar van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School. Dit samenwerkingsverband is ondergebracht in een stichting waarin alle basisscholen in Haarlemmermeer vertegenwoordigd zijn. De stichting streeft ernaar om leerlingen in het reguliere basisonderwijs op te nemen zodra het mogelijk is.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Nieuwe onderwijsvoorziening in Haarlemmermeer '
Lees ook