Ballast Nedam

-

Nieuwe opdrachten Ballast Nedam voor ruim 1 miljard gulden

Binnen de stroom van opdrachten die doorlopend verworven worden, zijn er in de afgelopen maanden diverse projecten in binnen- en buitenland aangenomen, waaronder de aanleg van de Calandtunnel in Rotterdam en een baggerproject in het Argentijnse Rosario.

Calandtunnel
De Combinatie Calandtunnel (CCT), bestaande uit Ballast Nedam, Strukton Betonbouw en Van Oord ACZ, heeft definitief opdracht gekregen voor de aanleg van de Calandtunnel in Rotterdam. Opdrachtgever is het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De bouwsom bedraagt ruim 350 miljoen gulden.
De Calandtunnel wordt een afgezonken verkeerstunnel met een totale lengte van 1460 meter. De tunnelelementen worden gefabriceerd in een bouwdok bij Scheepswerf Verolme in Rotterdam en over water getransporteerd naar de bouwlocatie naast de bestaande Calandbrug. De werkzaamheden omvatten tevens de aanleg van de tunneltoeritten en de bedieningsgebouwen.

Rosario
Ballast Nedam Baggeren heeft in combinatie met Boskalis in Argentinië het definitieve contract getekend voor een project in het deltagebied bij de stad Rosario, 600 kilometer ten noorden van Buenos Aires. Met de order is een bedrag van 160 miljoen gulden gemoeid. De twee bedrijven spuiten bij Rosario in het deltagebied een zandlichaam met een lengte van 46 kilometer op. Daarop komt een weg die Rosario moet verbinden met het noordelijker gelegen Victoria. Voor het project moet 11 miljoen kubieke meter slib worden gebaggerd en nog eens 25 miljoen kubieke meter zand worden opgespoten. De Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij heeft bij het tot stand komen van dit contract een belangrijke rol gespeeld door het afdekken van betalingsrisico's.

Internationaal
Ballast Nedam International heeft in het vierde kwartaal in moeilijke marktomstandigheden voor circa ƒ 50 miljoen aan nieuwe orders geboekt, waaronder ruim ƒ 40 miljoen aan bouw- en onderhoudscontracten in het Midden-Oosten en circa ƒ 5 miljoen in Indonesië voor de bouw van een steiger op Batam.

Europa

* Ballast Nedam IGB heeft voor ruim 280 miljoen gulden aan nieuwe opdrachten verkregen, waaronder de uitbreiding van vijf postsorteercentra (ƒ 73 miljoen) en - in combinatie - de eerste fase van het woon- en winkelcomplex Villa Arena in Amsterdam Zuidoost (ƒ 141 miljoen).

* Ballast Nedam levert het zand voor de Vinex locatie Leidsche Rijn voor een totaal bedrag van ruim ƒ 18 miljoen. Ook is er een contract verkregen voor de afzet van bodemas dat vrijkomt bij de afvalverbrandingsinstallatie in Amsterdam voor ƒ 10 miljoen. Op de Maasvlakte komt een kruisvrije passage waarvoor Ballast Nedam Grond en Wegen het grondwerk verricht en Ballast Nedam Beton en Waterbouw twee ongelijkvloerse kruisingen aanlegt (ruim ƒ 12,5 miljoen).

* Ballast Nedam Woningbouw is actief met de renovatie van diverse Center Parcs in Nederland; het park De Eemhof in Zeewolde is onlangs geheel gerenoveerd en is er opdracht verkregen voor de renovatie van park Heijderbos te Heijen.

* In het Verenigd Koninkrijk heeft Ballast Wiltshier een groot aantal opdrachten verworven met een gezamenlijke aaneemsom van ƒ 215 miljoen, waaronder een nieuw stadion voor Hamilton Academical FC (ƒ 14 miljoen), ontwerp en bouw van een kantoor voor Warton Aerodrome (ƒ 18 miljoen) en bouwwerkzaamheden voor diverse Vodafone basisstations voor ruim ƒ 27 miljoen .
* Ballast Nedam Baggeren heeft in combinatie met Boskalis, HAM VOW en Fernhout opdracht gekregen voor de eerste fase van opspuitwerk voor IJburg in het IJsselmeer bij Amsterdam (circa ƒ 55 miljoen).

-

Deel: ' Nieuwe opdrachten Ballast Nedam voor ruim 1 miljard gulden '
Lees ook