Keywords: antwerpen,districten

Stad Antwerpen

Klantvriendelijke loketten: openingsuren.

Het college besliste om zijn beslissing van 14 januari, in verband met de openingsuren van de loketten in de districtshuizen, te bevestigen.

Deze beslissing houdt in dat de openingsuren van de loketten worden vastgesteld als volgt: op alle werkdagen van 9 tot 15 uur en een avondopening op donderdag van 17 tot 19.30 uur.

In de zomermaanden juli en augustus wordt geen avondopening voorzien.

Om een optimale communicatie naar de bevolking mogelijk te maken en de personeelsinzet voor te bereiden, wordt de ingangsdatum vastgesteld op maandag 3 mei 1999.

Na negen maanden zal er een evaluatie van de avondopening plaatsvinden. Als zou blijken dat de Antwerpenaar ‘s avonds niet naar de loketten komt, zal de regeling herzien worden. De stad Antwerpen is ook voorstander van een mogelijke eenvormige avondopening in andere openbare besturen.

De nieuwe openingsuren kaderen in het geheel van de klantvriendelijke dienstverlening. Voor het district Antwerpen en de realisatie van het districtshuis aan de Lange Gasthuisstraat/Arenbergstraat voorziet de planning een geleidelijke invulling. Deze invulling startte in oktober 1998 al met de verhuis van een beperkt districtssecretariaat van het stadhuis naar het nieuwe districtshuis. Inmiddels breidde de ploeg van 4 personeelsleden uit tot een 20-tal. Momenteel is het bestek lopende van het nieuwe meubilair (13,5 miljoen) en werden de bekabelingswerken aangevat.

Omstreeks Pasen zal het secretariaat zich definitief vestigen op de eerste verdieping in de Arenbergstraat. De Antwerpenaar zal er vanaf dan terecht kunnen voor de meldingskaarten, het aanvragen van feestmateriaal, toelatingen op de openbare weg, informatie en alle administratieve formaliteiten in verband met de districtsraad. We verwachten einde mei de verhuis van de personeelsleden van planologie Antwerpen naar het nieuwe districtshuis en tenslotte zullen ook de personeelsleden van de Lange Nieuwstraat en een deel van de Van Immerseelstraat hun collega’s versterken.

laatst bijgewerkt op 22 februari 1999 - bedrijfseenheid informatie en districtswerking van de stad Antwerpen - e-mail: info@antwerpen.be

© 1998 Digitale Metropool Antwerpen / Telepolis

Deel: ' Nieuwe openingsuren loketten in districtshuizen Antwerpen '
Lees ook