Nieuwe opleidingen First Responder Bedrijfsnoodorganisatie


Rotterdam, 20140407 -- Er komen nieuwe opleidingen voor First Responders in de (petro)chemische industrie. Deze opleidingen worden ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Beide instituten werken hierbij samen met de Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Stichting Calamiteitenbeheersing in Bedrijven en Organisaties (Stichting CaBo).

De nieuwe modulaire opleidingsstructuur voorziet in een verantwoorde invulling en kwaliteitsborging van het grijze gebied tussen BHV- opleidingen en opleidingen voor aangewezen bedrijfsbrandweren. De opleidingsstructuur sluit zowel aan op de ‘Werkwijzer bedrijfsbrandweer’ die wordt aangestuurd door de Wet op de Veiligheidsregio’s (artikel 31) als op de BHV-opleidingen die worden aangestuurd door de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 15).

De opleidingen voor First Responders vormen in veel (petro)chemische bedrijven een noodzakelijke aanvulling op de Basis BHV-opleidingen, aangezien deze basisopleidingen niet beantwoorden aan het risicoprofiel van deze bedrijven. Dat is vooral van belang voor bedrijven zonder aangewezen bedrijfsbrandweer. Voor bedrijven mèt een aangewezen bedrijfsbrandweer vervullen First Responders een nuttige voorpostfunctie. First Responders kunnen en mogen na hun opleiding meer dan Basis BHV-ers. Denk hierbij aan het optreden met adembescherming en in chemicaliënpak.

Opleidingen op maat
Alle opleidingen voor First Responders Bedrijfsnoodorganisatie zijn gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden die zij gelet op de risico’s en maatgevende scenario’s in hun eigen organisatie nodig hebben. Op basis van deze risico’s en scenario’s kunnen bedrijven en instellingen de juiste modules uit het opleidingsaanbod kiezen. Met deze modules kunnen zij de eigen First Responders op maat laten opleiden. De opleidings- en oefensystematiek is gericht op de competenties die de First Responders op hun eigen werkplek nodig hebben. Voor de examinering worden scenario’s gebruikt die goed bij de bedrijfsspecifieke risico’s passen.

Vakbekwaam blijven
De nieuwe opleidingsstructuur voorziet ook in het op peil houden van de vakbekwaamheid van de First Responders. Na de opleiding kunnen werkgevers de geoefendheid van de First Responders laten registreren en volgen. In het registratiesysteem van het NIBHV wordt naast het behaalde persoonscertificaat ook de geoefendheid op de werkplek geregistreerd. Opleiders of Hoofden BHV organiseren oefeningen op maat voor de First Responders en volgen hierbij de door NIBHV en IFV ontwikkelde oefenmethodiek.

Accreditatie voor opleiders en kwaliteitsborging
Er wordt een nieuw certificeringsysteem ontwikkeld waarmee opleiders kunnen worden geaccrediteerd voor het op maat aanbieden en examineren van de opleidingen First Responder Bedrijfsnoodorganisatie. De kwaliteit van de examens wordt geborgd door onafhankelijke audits. De kwaliteit van de opgeleide cursist wordt aantoonbaar gemaakt via persoonscertificering.

Tijdens de Emergency Expo in Ahoy Rotterdam zal er op 8 april een presentatie worden verzorgd over de opleiding First Responder. Toegang is gratis na registratie 


Deel: ' Nieuwe opleidingen First Responder Bedrijfsnoodorganisatie '
Lees ook