Ministerie van Verkeer en Waterstaat


https://www.minvenw.nl

Min VenW:Nieuwe oplossingen voor stillere snelwegen

Rijkswaterstaat werkt samen met bedrijfsleven aan een stille toekomst

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen weken in het kader van het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst samen met verschillende marktpartijen een nieuw geluidsscherm en twee nieuwe typen wegdek getest. Deze zijn duidelijk stiller dan tot nu toe gebruikte geluidsmaatregelen. Een demonstratie vindt plaats tijdens de manifestatie DeGeluidenWeg, van 29 tot en met 31 mei op het RDW Testcentrum Lelystad.Daarnaast presenteert Rijkswaterstaat ook maatregelen die op de lange termijn kunnen leiden tot minder geluidshinder door wegverkeer.

Uit de eerste resultaten van de geluidsmetingen van de twee proefvakken blijkt dat deze typen wegdek hoorbaar stiller zijn dan dubbellaags ZOAB, het tot nu toe stilste wegdektype. Het geluidsscherm van geluidabsorberend materiaal levert tevens een aanzienlijke geluidsreductie.

Geluidsmaatregelen voor de korte termijn
.Stil Transport. van Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V. Dit wegdek is speciaal ontworpen voor geluidsreductie van vrachtverkeer. Volgens metingen met zware motorvoertuigen bereikt Stil Transport een reductie van bijna 8 dB(A) ten opzichte van standaard wegdek in Nederland, Dicht Asfalt Beton.

.Weg met geluid. van Koninklijke BAM NBM N.V.
.Weg met geluid. absorbeert het geluid door een constructie van honingraatprofielen, gevuld met minerale wol. Ten opzichte van het standaard wegdek zijn reductiewaarden van rond de 8 dB(A) gemeten.

.The Sound of Silence. van Durisol Raalte B.V. in samenwerking met Haitsma Beton en DLA+ Landscape Architects. Door de integratie van een geluidsscherm met een voertuigkerende constructie, kan het geluid dichter bij de bron worden aangepakt. Het is zelfs mogelijk dit geluidsscherm in de middenberm te plaatsen, waardoor de geluidsreductie nog groter wordt.

Geluidsmaatregelen voor de lange termijn
Dit zijn drie maatregelen voor de lange termijn: . .Zoefmat.: dit is dubbellaags ZOAB met 'tapijt' als bovenlaag . .Alles een niveautje hoger. dat verkeer en stedenbouw integreert: daken van gebouwen zijn tegelijk wegdek
. .CoSiTrans., een combinatie van maatregelen: afscherming van de wielen van het voertuig, geluidsreducerend wegdek, minischermen vlak naast de weg en gevelisolatie.

Wegen naar de Toekomst
Wegen naar de Toekomst is een innovatieprogramma van Rijkswaterstaat. Het programma geeft toekomstvaste impulsen voor bereikbaarheidsproblemen, in samenspraak en in samenwerking met externe partners, zoals belangenorganisaties, deskundigen en weggebruikers.
Wegen naar de Toekomst koppelt langetermijnperspectieven (denken) aan concrete proefprojecten en demonstraties op korte termijn (doen). Enkele voorbeelden van geslaagde proefprojecten tot nu toe zijn automatische voertuiggeleiding, dynamische rijstrookmarkering en prefab asfalt.

---

Voor meer informatie kunt op contact opnemen met Hetty Bouwhuis, Wegen naar de Toekomst, tel 06 539 285 61.
Zie ook: http//www.minvenw.nl/rws/wnt/wa/geluid

29 mei 02 12:18

Deel: ' Nieuwe oplossingen voor stillere snelwegen '
Lees ook