Gemeente Stadskanaal

Nieuwe opzet Onderzoekscentrum voor Asielzoekers

Een van de wijzigingen naar aanleiding van de opmerkingen tijdens de informatie-avond heeft te maken met de manier waarop de woongebouwen in de inrichtingsschets zijn geplaatst. De eerste tekening ging uit van een strakke situering. In de nieuwe situatie zijn de vier woongebouwen schuin geplaatst, zijn de paden veranderd en zijn er twee open ruimtes gecreëerd, die kunnen dienen als sport- en speelplaats. Ook de plaats van één van de twee lange gebouwen aan de oostzijde van het gebied verspringt iets. De kleur van de woningen wordt 'hout'bruin en de daken worden rood en zwart.

Verder laat de gemeente op dit moment een onderzoek doen naar eventuele maatregelen die genomen kunnen worden ter verbetering van de verkeersveiligheid op de plaats waar de tweede ontsluiting aansluit op de Gasselterstraat. Onder andere wordt nagegaan of er een voetpad gerealiseerd kan worden.

De omwonenden hebben vandaag een brief ontvangen, waarin het nieuwe ontwerp getoond wordt. Het bouwplan ligt vanaf donderdag 8 juli ter inzage in het publieksbureau van het gemeentehuis. Tot 21 juli kunnen tegen het bouwplan bedenkingen worden ingediend.

Deel: ' Nieuwe opzet Onderzoekscentrum Asielzoekers Stadskanaal '
Lees ook