Gemeente Leiden 7 maart 2000

Saskia Ridder

071-516 77 79

Nieuwe parkeerregels later ingevoerd

In tegenstelling tot eerdere berichten gaan de nieuwe regels uit de parkeerverordening niet in per 1 april 2000. Omdat de nieuwe regels nog vier weken ter inzage moeten liggen, gaat de parkeerverordening op een later moment in. Dit betekent dat de huidige regels voor het betaald parkeren tot nader bericht gehandhaafd blijven. Wanneer en waar de nieuwe parkeerregels ter inzage liggen, wordt te zijner tijd bekendgemaakt in de gemeenteberichten.

Alle houders van een parkeervergunning hebben twee weken geleden een brief gekregen bij de acceptgiro voor het tweede kwartaal 2000. In de brief stond dat per 1 april een aantal nieuwe regelingen ingaan, zoals de indeling van het parkeerrestrictiegebied in vier zones. Ook stond aangegeven dat in de Stadskrant van 3 maart de nieuwe regels rondom het parkeren in Leiden aandacht zouden krijgen in een speciale parkeerkrant. Tot nader bericht is de informatie in deze brief aan de vergunninghouders NIET van toepassing. Ook zal de parkeerkrant op een later moment verschijnen. De vergunninghouders worden binnenkort ook per brief op de hoogte gesteld van het nog niet ingaan van de nieuwe parkeerregels.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe parkeerregels Leiden later ingevoerd '
Lees ook