Gemeente Amsterdam

Nieuwe parkeertarieven 2003
31 maart 2003 - Johanneke Helmers
De parkeertarieven, op straat en voor dagkaarten, in Amsterdam zullen vanaf 1 april hoger zijn. Het college van B&W heeft ingestemd met de raadsvoordracht over de Verordening Parkeerbelastingen 2003.

parkeerautomaat
De belangrijkste punten zijn:

* Per 1 april 2003 worden de tarieven aan de parkeermeter, parkeerkaarten en vergunningen verhoogd.

* Een verlaging van het tarief van de naheffingsaanslag.
* Een verhoging van het tarief van de wielklem.
* Per 1 januari 2003 wordt het tarief van de bewoners- en bedrijfsvergunning met 6 procent verhoogd.

Parkeertarieven

In de Parkeernota Parkeren is Manoeuvreren - op 11 april 2001 door de gemeenteraad vastgesteld - is een schema voor de tariefverhoging van de parkeertarieven op straat en de bewoners- en bedrijfsvergunning tot en met 2005 opgenomen.

Tariefgebied A: de Binnenstad en het Museumkwartier. Hier stijgt het uurtarief op straat met EUR 0,20 naar EUR 3,00. Tariefgebied B: het gebied binnen de ring (zonder Binnenstad en Museumkwartier). Hier stijgt het tarief op straat met EUR 0,10 naar EUR 1,80.
Tariefgebied C: het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door de gemeentegrenzen van Amsterdam. Hier blijft het tarief gelijk (EUR 0,90).

De tarieven van de dag(deel)kaarten zijn gekoppeld aan de parkeertarieven op straat. Aangezien de tarieven op straat worden verhoogd, moeten ook de tarieven van deze kaarten worden verhoogd.

Vergunningen

Het tarief van een vergunning (voor bewoners en bedrijven) is verhoogd zoals is vastgesteld in de Parkeernota 2001, nl. met de prijsindex van de kosten van de handhaving. Deze prijsindex is 6 procent. "De gemeenteraad heeft in 2001 de tarieven en verhogingen voor het parkeren tot 2005 vastgesteld. Overigens worden de opbrengsten van de parkeergelden gebruikt om verkeersveilige maatregelen te nemen, zoals het vergroten van 30 km-zones, de aanpak van de blackspots en de redroutes (gevaarlijke kruisingen en wegen) en het integraal parkeerverwijssysteem (IDP)", aldus verkeerswethouder Mark van der Horst. Behandeling in de raadscommissie is op 14 november en in de gemeenteraad op 4 december.

© Gemeente Amsterdam

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe parkeertarieven 2003 in Amsterdam '
Lees ook