TWYNSTRA GUDDE

Twynstra Group of Managers & Consultants benoemt nieuwe ...

Twynstra Group of Managers & Consultants benoemt nieuwe partners

Drs. ing. D.P. (Dirk) Dekker (40)
Is sinds 1988 in dienst bij Twynstra Gudde. Hij is verbonden aan de Practice Area Informatie en Communicatie Technologie (ICT). Als adviseur richt hij zich op vraagstukken die liggen op het raakvlak van de business en ICT. Hij adviseert onder meer op het gebied van besturing, informatiemanagement en complexe (ICT-)projecten. Daarnaast houdt hij zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe vormen van ICT-strategie. Hij vervult enkele (gast-)docentschappen op het gebied van informatiemanagement.

Dr. ing. J.M. (Jaap) de Heer (42)
Is sinds 1995 in dienst bij Twynstra Gudde. Hij werkte daarvoor o.m. bij Rijkswaterstaat en de Rijksuniversiteit Leiden aan beleidsvraag-stukken en strategische verandering. Hij is verbonden aan de adviesgroep Strategie- en Beleidsvorming Verkeer, Vervoer en Infrastructuur. Hij richt zich op strategie-, beleids- en besluitvormingsprocessen in de verkeer- en vervoersector. Hij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de mainports Rotterdam en Schiphol en adviseert daarmee verbonden diensten en bedrijven.

Drs. J.J.B. (Jeroen) van Kerkhoff MMC (34)
Is sinds 1989 in dienst bij Twynstra Gudde. Hij is verbonden aan Practice Area Public Domain. Daar is hij verantwoordelijk voor de gemeentemarkt. Als adviseur heeft hij zich gespecialiseerd in het begeleiden van organisatieveranderingstrajecten in gemeenten. Daarbij helpt hij bestuurders en managers om in hun samenspel de eigen organisatie te vitaliseren en resultaatgerichter en omgevingsbewuster te laten functioneren. Hij publiceert regelmatig over organisatie-ontwikkeling in gemeenten en aanverwante thema's.

Ir. H.T. (Huib) Koeleman (39)
Studeerde aan de Landbouwuniversiteit Wageningen af in voorlich-tingskunde en PR. Hij werkte achtereenvolgens als voorlichter bij de gemeente Nijmegen, als adviseur bij communicatieadviesbureau CMC, en als hoofd In- en Externe Betrekkingen bij uitzendbureau Start. Huib Koeleman is sinds zeven jaar senior adviseur bij Twynstra Gudde en geeft leiding aan de adviesgroep Communicatie Management. Hij begeleidt managers bij veranderingsprocessen en adviseert organisaties op het terrein van interne en externe communicatie. Hij heeft diverse publicaties over interne communicatie op zijn naam staan. In april verschijnt het boek Intranet voor communicatiepro-fessionals waarvan hij mede-auteur is.

N.A. (Nicholas) Morgan (37)
Kwam in 1986 in dienst bij DEGW. Nicholas Morgan volgde een opleiding aan Kingston Polytechnic tot binnenhuisarchitect (First Class Honour). Als zodanig werkte hij vijf jaar, waarna hij projecten ging leiden. Zijn eerste (miljoenen)project betrof de inrichting van het hoofdkantoor van Hitachi Data Systems. Zes jaar geleden stapte Nicholas Morgan over naar de advieskant van DEGW, waar hij zich nu bezighoudt met het ontwikkelen van alternatieve werkplekken en het complexe gebied van de .nomadic workers.. Dit gaat verder dan het bouwen en inrichten van een werkomgeving en beslaat het hele gebied van de instelling en houding van medewerkers, de werkrelaties en de cultuur van een onderneming.

J.G.M. (Hans) Triesscheijn (46)
Kwam in 1998 in dienst bij Twynstra Gudde en is sinds begin dit jaar managing partner van de Practice Area Business Community. Voordien was hij zes jaar werkzaam bij een internationaal adviesbureau en een groot aantal jaren vervulde hij lijnfuncties in diverse marketingorganisaties. Hans Triesscheijn adviseert met name over marketing strategische vraagstukken en new business development. Ook speelt hij in het netwerk Massa Individualisering een belangrijke rol bij de ontwikkeling van oplossingen voor ketenvraagstukken.

Drs. M.W. (Martijn) Vroemen (35)
Is vanaf 1992 werkzaam bij Twynstra Gudde in de Practice Area Human Talent and Change Management. Hij adviseert over de ontwikkeling van competenties, leertrajecten en management development. De voornaamste instrumenten die hij daarbij gebruikt zijn spelsimulaties en corporate universities. Zijn professionele hobby is het werken in teams. Een groot deel van zijn advisering speelt zich dan ook af op het snijvlak van leren en samenwerken. Martijn Vroemen publiceert regelmatig over leren en over teamwork.

H.J. (Hajé) Walch (45)
Is sinds oktober 1999 in dienst bij Twynstra Gudde. Als één van de twee directeuren is hij verantwoordelijk voor Twynstra Gudde Interim Management. Daarvoor was hij onder andere medewerker van de CDA Tweede Kamerfractie, regio- en waterschapsbestuurder, wethouder ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, sport en recreatie van de gemeente Hilversum, zelfstandig gevestigd adviseur en managing partner bij Rijnmanagement, onderdeel van Rijnconsult. Hij is lid van diverse besturen op politiek en gemeentelijk terrein.
Hajé Walch houdt zich bij Twynstra Gudde Interim Management in het bijzonder bezig met interim- en wervingsopdrachten voor de overheid, de gezondheidszorg en de not-for-profit organisaties.

A. (Alison) White (42)
Kwam in 1984 als binnenhuisarchitect werken bij DEGW, op zoek naar nieuwe uitdagingen en aangetrokken door de unieke werkwijze en de kwaliteit en ethiek van de medewerkers van het bureau. In 1980 behaalde zij haar diploma aan de Manchester Polytechnic. Haar ervaring strekt zich uit van het inrichten en ruimtelijk ontwerpen van gebouwen voor dienstverlenende organisaties tot advisering. Vanaf 1989 werkte Alison White zeven jaar parttime en op contractbasis voor diverse organisaties, maar bleef altijd in contact met DEGW. Daar trad zij in 1996 opnieuw in dienst maar dit keer als fulltime adviseur en met een nieuw werkterrein, Workplace Change Management.

G.J.H. (Jan) Zoet (52)
Kwam in 1984 in dienst bij Twynstra Gudde. Sinds begin dit jaar is hij managing partner van de Practice Area Building Consultancy and Management. Voordien werkte hij als bedrijfsleider en directeur bij een aannemingsbedrijf. Van 1997 tot eind 1999 zat hij in de directie van DVP Bouwprojectmanagers en Vastgoedadviseurs in Den Haag, dat in die periode deel uitmaakte van de Twynstra Group. Zijn aandachtsgebied is bouwprojectmanagement van grootschalige kantoren, industriële en infrastructurele projecten.

Deel: ' Nieuwe partners Twynstra Group of Managers & Consultants '
Lees ook