Gemeente Soest

Nieuwe paspoorttarieven

Per 1 april 2001 moeten de gemeentelijke paspoortleges zoals die op 1 februari jl. golden met 27,50 worden verlaagd. Tegelijkertijd wordt ook het bedrag dat voor een nationaal paspoort door de gemeente aan het rijk moet worden afgedragen met 27,50 verlaagd. Ditzelfde geldt voor het reisdocument voor vluchtelingen, het reisdocument voor vreemdelingen en het zakenpaspoort.

Het rijk wil met deze maatregel garanderen dat de verlaging van de rijksleges ten goede komt aan de burger.

Een en ander is neergelegd in het op 9 februari 2001 door de Rijksministerraad aangenomen voorstel

paspoort van 122,00 naar 94,50 = 42,88 zaken paspoort 173,-- naar 145,50 = 66,03 vluchtelingen paspoort en vreemdelingenpaspoort van 122,00 naar 94,50 = 42,88

Deze tarieven gelden tot 1 oktober a.s. Dan zal opnieuw worden bekeken door het Ministerie wat de tarieven worden.

Deel: ' Nieuwe paspoorttarieven gemeente Soest '


Lees ook