Dienstenbond CNV

Nieuwe pensioenregeling Arcadis?
17-03-2003

Afgelopen week hebben alle medewerkers een Nieuwsbrief over het pensioen van Arcadis ontvangen. Hierin staat het voorstel van Arcadis voor een nieuwe pensioenregeling. In feite betekent dit voorstel dat de lopende CAO wordt opengebroken. Als vakbonden hebben we hierover gesproken op 13 maart jl. Wij zijn geen voorstander van het openbreken van de CAO.

In de Nieuwsbrief beschrijft Arcadis haar eigen voorstel voor een nieuwe pensioenregeling. De bestaande pensioenregeling dateert van 1 januari 2000, maar door de dalende beurskoersen en de toegenomen verplichtingen van het pensioenfonds, zijn de kosten flink gestegen. Arcadis wil dan ook een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2004. Hiermee wordt op de kosten bezuinigd.

De huidige CAO heeft een looptijd tot 1 april 2004. Arcadis wil op het punt van de pensioenregeling de bestaande CAO openbreken. Wij voelen daar niets voor; een contract is immers een contract!

Wij hebben aanvullende informatie van Arcadis gevraagd. Zodra deze informatie binnen is, gaan we daarover praten. Leidt dat tot een bevredigende reactie, dan zijn wij bereid met Arcadis te onderhandelen over een nieuwe pensioenregeling. De ingangsdatum is wat ons betreft niet eerder dan 1 april 2004. In de tussentijd zijn de extra pensioenkosten voor rekening van Arcadis.

Wij wachten de reactie van Arcadis af. Op donderdag 27 maart praten we verder met elkaar.

Bent u al lid?
Bent u al lid van de CNV Dienstenbond?
lid worden

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bestuurder Wim Burggraaf, tel: (055)5772640.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe pensioenregeling Arcadis '
Lees ook