PERSBERICHT

Den Haag, 2 september 1999

AAN DE (PARLEMENTAIRE) PERS

De afdeling Voorlichting van de PvdA is sinds 1 september jl. uitgebreid met persvoorlichter Jos Bienemann. Hij is van maandag tot en met vrijdag te vinden in kamer K118 van het gebouw Koloniën in de Tweede Kamer en telefonisch bereikbaar via doorkiesnummer 070-318 3691.

De Persvoorlichting is op dit moment als volgt samengesteld en bereikbaar:

doorkiesnummer: semadigit: Persvoorlichters:
Jos BIENEMANN 070-318 3691 volgt zo spoedig mogelijk Altie BLANKEN 070-318 2698 06-65 08 03 82 Remco DOLSTRA 070-318 2696 06-65 44 40 92

Hoofd:
Susan BAART 070-318 2697 06-58 28 59 21

Secretariaat:
Fridy van Hapert 070-318 2694
Leo van der Helm 070-318 2704

ATTENTIE:
Van vrijdagavond tot maandagenmorgen en in recesperiodes is de Persvoorlichting bereikbaar via piketbuzzer 06-65 35 27 05.

Deel: ' Nieuwe persvoorlichter en bereikbaarheid voorlichting PvdA '
Lees ook