nederlandse spoorwegen

persinformatie

utrecht, 13 december 2008
taken en verantwoordelijkheden op het spoor

"h NS vervoert reizigers; de overheid zorgt voor het spoor "h NS is slechts een van de vele spoorbedrijven die over de Nederlandse rails rijden Naar aanleiding van Europese regelgeving hebben de rijksoverheid en de politiek begin jaren '90 besloten om in Nederland het vervoer op het spoor los te koppelen van het beheer van de railinfrastructuur.
ProRail is de naam van de organisatie die al vanaf 1995 in opdracht en voor rekening van de overheid de spoorweginfrastructuur beheert. NS verzorgt het grootste deel van het reizigersvervoer en is verantwoordelijk voor de exploitatie van stations. NS
NS speelt als grootste reizigersvervoerder een belangrijke rol in de mobiliteit van Nederland. NS verzorgt in Nederland dagelijks met zo'n 4600 treinritten het vervoer van ruim 1,1 miljoen reizigers. Daarvoor zijn bijna 3000 rijtuigen met 260.000 zitplaatsen beschikbaar. In Nederland beheert NS 380 stations. Het door NS bereden spoorwegnet strekt zich uit over ongeveer 2100 kilometer. In het Verenigd Koninkrijk exploiteert dochterbedrijf NedRailways samen met haar Britse partner Serco twee vervoerconcessies: Mersey Rail rondom Liverpool en Northern Rail in het noorden van Engeland. Ruim 25.000 NS-medewerkers verzorgen de dienstverlening aan de klanten. Andere vervoerders
Niet op alle spoorlijnen in Nederland rijden treinen van NS: op 14 spoorlijnen met een totale lengte van bijna 700 kilometer in verschillende delen van Nederland wordt het reizigersvervoer verzorgd door andere vervoerders: Syntus, Arriva, Connexxion, Veolia Transport, DB Regionalbahn Westfalen en Prignitzer Eisenbahn. De komende jaren kan dit op nog meer lijnen aan de orde komen, aangezien de overheid ervoor heeft gekozen om het openbaar vervoer in een aantal regio's aan te besteden.
Op het Nederlandse spoorwegnet rijden inmiddels diverse goederenvervoerders, waarvan Railion de grootste is. Daarnaast zijn op dat gebied onder meer ACTS, Rail4Chem, HGK, Veolia Cargo en ERS actief. Sinds 2000 is de omvang van het goederenvervoer per spoor meer dan verdubbeld naar ruim 40 miljoen ton per jaar. NS is een reizigersbedrijf en houdt zich niet bezig met goederenvervoer.
Spoorwegaannemersbedrijven als Strukton en Spitzke rijden ook met eigen treinen over de rails. Bij elkaar zijn ruim 30 spoorvervoerders toegelaten op het Nederlandse spoorwegnet. ProRail
ProRail zorgt namens de overheid voor aanleg, onderhoud en beheer van het Nederlandse spoorwegnet, inclusief alle bijbehorende voorzieningen zoals stations, tunnels, overwegen, bovenleiding, seinen en wissels. Daarnaast verdeelt ProRail de capaciteit op het spoorwegnet, regelt zij de railverkeersleiding, verzorgt informatie over het treinverkeer en coördineert bij calamiteiten.
Datum 13 december 2008
Pagina 2/2
Infrastructuur
ProRail is verantwoordelijk voor de veilige berijdbaarheid en optimale beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het spoor. Ook het opheffen van storingen en herstel van de infrastructuur na calamiteiten behoren tot de taken. Deze werkzaamheden, evenals het onderhoud aan het spoor, worden in opdracht van ProRail uitgevoerd door erkende spooraannemers. Op veel plaatsen in het land vinden in opdracht van ProRail nieuwbouwprojecten plaats. Variërend van nieuwe tunnels en nieuwe baanvakken - zoals de Betuweroute - tot compleet nieuwe stations. Ook regionale projecten, zoals de aanleg van een fietstunnel onder het spoor, die veelal in opdracht van een gemeente worden uitgevoerd, vallen onder de verantwoordelijkheid van ProRail. ProRail ontvangt jaarlijks geld van de overheid voor onderhoud en instandhouding van het spoor. Capaciteitsverdeling
Daarnaast is ProRail de organisatie voor capaciteitsmanagement. Zij coördineert het doelmatige gebruik van de infrastructuur. Vervoerders van reizigers en goederen vragen capaciteit op het spoorwegnet; ook voor onderhoudswerk moet capaciteit worden vrijgemaakt. Dat kan leiden tot onverenigbare wensen. ProRail integreert en beslist op basis van door de overheid vastgestelde regels over capaciteitsvragen van vervoerders en beheerders. Zij treedt zonodig op als scheidsrechter. En dit alles op het drukstbereden nationale spoorwegnet ter wereld. Railverkeersleiding
Ook de verkeersleiding wordt door ProRail geregeld: zij deelt in het operationele proces zogenaamde rijwegen toe aan de gebruikers van het spoorwegnet. Met behulp van een geautomatiseerd systeem bedient ProRail de seinen en wissels en geeft zo de rijwegen vrij. De organisatie zorgt er bij verstoringen voor dat het treinverkeer weer op gang kan komen. Vervoerders zorgen zelf voor de bijsturing van de inzet van hun treinen en rijdend personeel. Calamiteiten
ProRail coördineert de werkzaamheden van de Calamiteitenorganisatie Rail, die in actie treedt wanneer zich (ernstige) ontregelingen op en rond het spoor voordoen. ProRail informeert vervoerders en derden (waaronder de media) over de actuele stand van zaken in de treindienst en informeert hierover (in opdracht van de reizigersvervoerders) reizigers op de stations via omroep, treinaanwijzers, halaanwijzers, informatieschermen en via NOS-Teletekst 751-754. Inspectie V&W, toezichteenheid Rail
De inspectie van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, toezichteenheid Rail heeft namens de rijksoverheid de zorg voor de veiligheid van het railverkeerssysteem en houdt daar toezicht op. Spoorwegpolitie
De Spoorwegpolitie maakt al enige jaren geen deel meer uit van NS, maar is onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).
Samenvatting: rolverdeling op het Nederlandse spoorwegnet NS is de grootste reizigersvervoerder op het spoor. NS vervoert dagelijks ruim 1,1 miljoen reizigers en beheert 380 stations.
Arriva, Syntus, Connexxion, Veolia Transport zijn de belangrijkste regionale reizigersvervoerders. ProRail is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van het Nederlandse spoorwegnet, de verdeling van de capaciteit en de verkeersleiding op het spoornet.. Railion, dochter van Deutsche Bahn, is de grootste goederen railvervoerder van Europa. Railion vervoert in Nederland dagelijks honderdduizend ton goederen. Naast Railion zijn verschillende kleinere goederenvervoerders actief.

Perswijzer spoorsector Nederland 08-12-2008
Perswijzer Spoorsector Nederland
Deze perswijzer van de spoorsector in Nederland wordt samengesteld en aangeboden door NS persvoorlichting. In het overzicht vindt u de woordvoerders van de belangrijkste bedrijven en organisaties die een rol spelen in deze sector.
NS
Corporate Communication
Persvoorlichting
NS Persvoorlichting is uw aanspreekpunt voor persvragen over NS. Ook over dochterbedrijven NedTrain en NS Hispeed verzorgt NS Persvoorlichting de woordvoering. Buiten kantoortijden is voor dringende vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten een dienstdoende woordvoerder bereikbaar via het algemene telefoonnummer. Bel dus altijd eerst 030- 235 70 70 voordat u rechtstreeks contact opneemt met een van de landelijke NS woordvoerders. Buiten kantoortijden kunt u binnen 30 minuten een reactie verwachten. Postadres Postbus 2025 (HGB IV, 5K28)
3500 HA UTRECHT
Bezoekadres: Hoofdgebouw IV (5k28)
Laan van Puntenburg 100
3511 ER UTRECHT
Secretariaat 030 - 235 30 40
Woordvoerders Ronald Stevens
ronald.stevens@ns.nl
telefoon: 030- 235 33 68
mobiel: 06 - 443 679 79
semafoon: 06 - 650 061 19
John Krijgsman
john.krijgsman@ns.nl
telefoon: 030 - 235 87 63
semafoon: 06 - 650 269 25
Michiel Jonker
michiel.jonker@ns.nl
telefoon: 030 - 235 64 45
semafoon: 06 - 650 269 26
Nienke Spanauf
nienke.spanauf@ns.nl
telefoon: 030 - 235 64 61
semafoon: 06 - 650 061 28
Algemeen telefoonnummer: 030 - 235 70 70 (24 uur bereikbaar) Algemeen faxnummer: 030 - 234 14 16
Algemeen emailadres: persvoorlichting@ns.nl
Actuele en achtergrondinformatie over NS: www.ns.nl of mobiel.ns.nl Perswijzer spoorsector Nederland 08-12-2008 2
Fotografie/Filmverzoeken
Voor het fotograferen/filmen (anders dan voor privé-doeleinden) en het maken van radio/televisieopnamen in treinen is toestemming van NS nodig. Voor journalistieke opnamen in stations en op perrons geldt het principe van vrije nieuwsgaring, dus dat kan zonder toestemming vooraf. Wel kan het handig zijn om even contact te leggen met NS Persvoorlichting, bijvoorbeeld voor een toelichting op het onderwerp..
Voor opnamen in treinen ten behoeve van nieuwsmedia is NS Persvoorlichting uw aanspreekpunt via het nummer 030 - 235 70 70.
Voorwaarden voor opnamen voor andere doeleinden (commerciële opnamen, studieprojecten) zijn te vinden op
over NS > organisatie > filmen en fotograferen
Foto's van de woordvoerders van NS
Foto's bijvoorbeeld voor gebruik bij telefonische TV-interviews zijn aan te vragen via persvoorlichting@ns.nl
Regionale woordvoerders NS
De operationele organisatie van NS is verdeeld in vier regio's. Voor vragen van regionale/lokale aard kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de betreffende regio. Voor landelijke aangelegenheden en/of buiten kantooruren belt u naar NS Persvoorlichting op het telefoonnummer 030 - 235 70 70.
Regio Randstad Noord (Haarlem - Den Helder - Amsterdam - Schiphol - Hilversum - Amersfoort) Carola Belderbos
carola.belderbos@ns.nl
telefoon: 088 - 671 14 39
fax:: 088 - 671 14 42
mobiel: 06 - 472 683 97
Nancy Mulder
nancy.mulder@ns.nl
telefoon: 088 - 671 14 39
fax:: 088 - 671 14 42
mobiel: 06 -557 439 08
Regio Randstad Zuid (Leiden - Utrecht - Rhenen - Tiel; Den Haag - Rotterdam - Dordrecht) Ingeborg de Boer
Ingeborg.deboer@ns.nl
fax: 010 - 282 48 50
mobiel: 06 - 557 439 11
Henk van den Broek
henk.vandenbroek@ns.nl
fax: 010 - 282 48 50
mobiel: 06 - 558 465 14
Regio Zuid (Vlissingen - Roosendaal - 's-Hertogenbosch - Eindhoven - Venlo - Maastricht) Marlies van Daalen
marlies.vandaalen@ns.nl
telefoon: 040 - 233 47 92
fax: 040 - 233 44 97
mobiel: 06 - 557 439 10
Regio Noordoost (Nijmegen - Ede - Enschede - Zwolle - Leeuwarden - Groningen) Corien Koetsier
corien.koetsier@ns.nl
telefoon: 088 - 671 25 23
fax: 038 - 497 47 13
mobiel: 06 - 5200 1706
Anita Broekhuis
anita.broekhuis@ns.nl
telefoon: 088 - 671 25 23
fax: 038 - 497 47 13
mobiel: 06 - 2959 8682
Perswijzer spoorsector Nederland 08-12-2008 3
Goederenvervoer
Er zijn in Nederland vele bedrijven die goederen per spoor vervoeren. Railion is de grootste. Andere goederenvervoerders zijn o.a. ACTS, ERSRailways, Rail4Chem, DLC, HGK, Veolia Cargo. NS verzorgt geen goederenvervoer!
Railion
Woordvoerder:
Jelle Rebbers
jelle.rebbers@railion.nl
telefoon: 030 - 235 83 47
telefax: 030 - 235 67 13
mobiel: 06 - 5574 3597
semafoon: 06 - 6502 7862
Overige organisaties in de spoorsector
ProRail
Sinds 1995 is het beheer van de rails, seinen, bovenleiding, etc. door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat toegewezen aan ProRail. Het Nederlandse spoorwegnet is dus niet in handen van NS. ProRail verzorgt tevens de verdeling van de capaciteit op het spoorwegnet en draagt zorgt voor de railverkeersleiding. www.prorail.nl
Woordvoerders:
Monique Matze Ilse Heemskerk
monique.matze@prorail.nl ilse.heemskerk@prorail.nl telefoon: 030 - 235 50 82 telefoon: 030 - 235 47 58 mobiel: 06 - 4987 9654 mobiel: 06 - 4986 7876
Piketregeling buiten kantooruren: 030-230 34 55
Informatie over de actuele situatie (inclusief vertragingen, stremmingen, omleidingen, werkzaamheden) op het spoorwegnet is te vinden op
www.prorail.nl/storingenenwerkzaamheden en NOS-Teletekst pagina's 751 t/m 754. Ministerie Verkeer en Waterstaat
Woordvoerders :
Laura Kwakernaak Lars Poppes
laura.kwakernaak@minvenw.nl lars.poppes@minvenw.nl telefoon: 070 - 3517045 telefoon: 070 - 3517343
mobiel: 06 21227305 mobiel: 06 295 43 721
Judith Thompson
Judith.thompson@minvenw.nl Piketregeling buiten kantooruren: 070 - 351 7060 telefoon: 070 - 3517112
Perswijzer spoorsector Nederland 08-12-2008 4
Inspectie Verkeer en Waterstaat
Toezichteenheid Rail
De toezichteenheid Rail van de Inspectie verkeer en Waterstaat houdt toezicht op het treinverkeer op het spoorwegnet, interlokale tram, metro en historische lijnen, met het doel letsel en schade op en rond de rails zoveel mogelijk te voorkomen. Het gaat daarbij niet alleen om de veiligheid van reizigers, maar ook om de veiligheid van personeel, kruisend verkeer, passanten en mensen die werken op of rond de rails. www.ivw.nl
Woordvoerder:
Willard Elissen
telefoon: 070 - 456 74 84
mobiel: 06 - 5382 4311
Onderzoeksraad voor Veiligheid
(voorheen Raad voor de Transportveiligheid)
www.onderzoeksraad.nl
telefoon: 070 - 333 70 00
Treintaxi
Treintaxi verzorgt het voor- en natransport van treinreizigers met deeltaxi's in 38 gemeentes. NS is de formulebeheerder van Treintaxi. De uitvoering van de organisatie is uitbesteed aan Transvision. Treintaxi wordt gefinancierd door de lokale OV-autoriteit (gemeente, stadsgewest, provincie etc.). Treintaxi rijdt vanaf de eerste trein 's ochtends tot en met de laatste trein 's nachts. Transvision
www.transvision.nl
telefoon: 0183 - 890 111
Korps landelijke politiediensten
Dienst Spoorwegpolitie
Sinds 1919 waakt de Spoorwegpolitie over de orde, rust en veiligheid in stations en treinen. Sinds 1 januari 2000 maakt de Spoorwegpolitie, met circa 450 medewerkers, onderdeel uit van het Korps Landelijke Politiediensten.
Woordvoerders:
Carine Portengen Jos Klaren Frans Zuiderhoek
telefoon: 0343 - 53 57 17 telefoon: 0343 - 53 58 21 telefoon: 0343 - 53 52 16 telefax: 0343 - 52 03 93 mobiel: 06 - 5255 4438 mobiel: 06 - 1501 7039 mobiel: 06 - 5258 1645
Ed Kraszewski KLPD Piketregeling
telefoon: 0343 - 53 52 50 telefoon: 0343 - 53 53 53 (meldkamer) voorlichting@klpd.politie.nl
Strukton
Bouw- en aannemersbedrijf in en buiten de spoorsector (onderdeel van NS). Hoofd communicatie: Youssef Eddini 030 - 2486337 of 0646250818 Perswijzer spoorsector Nederland 08-12-2008 5
REISinformatiegroep (9292)
REISinformatiegroep is een onafhankelijk samenwerkingsverband van NS, stads- en streekvervoer. Wijst jaarlijks 25 miljoen reizigers de weg van deur-tot-deur met alle vormen van openbaar vervoer. 98% van de adviezen wordt door de klant opgevolgd. Voor een persoonlijk reisadvies: 0900 - 9292 (0,70 c/pm) Gratis reisadvies via Internet: www.9292ov.nl
Woordvoerder:
Aarnout Mijling
amijling@reisinformatiegroep.nl
telefoon: 030 - 232 88 06
telefax: 030 - 233 45 74
mobiel: 06 - 533 94 580
Reisinformatie NS Hispeed
Internationale reisinformatie is te verkrijgen via NS Hispeed Telesales: 0900 - 92 96 (0,35 c/pm) en via www.ns.nl/internationaal of NSHispeed.nl
Spoorwegmuseum
De Stichting Het Nederlands Spoorwegmuseum is in 1927 opgericht en sinds 1953 gevestigd in het oude Maliebaanstation in Utrecht. Het museum toont 170 jaar spoorweggeschiedenis van Nederland en is leuk voor jong en oud. Daarnaast profileert het museum zich met de organisatie van evenementen.
www.spoorwegmuseum.nl
Woordvoerder:
Roos Franssen
r.franssen@spoorwegmuseum.nl
telefoon: 030 - 230 62 59
fax: 030 - 231 82 86
ARRIVA
Arriva verzorgt het reizigersvervoer op de regionale concessielijnen: Groningen - Leeuwarden, Groningen - Nieuweschans - Leer (D), Groningen - Roodeschool, Groningen - Delfzijl, Leeuwarden
- Harlingen, Leeuwarden - Stavoren en Dordrecht - Gorinchem - Geldermalsen. www.arriva.nl
Afdeling communicatie
088-2776363
communicatie@arriva.nl
Perswijzer spoorsector Nederland 08-12-2008 6
Syntus
Syntus verzorgt het reizigersvervoer op de regionale concessielijnen: Zutphen - Winterswijk, Winterswijk - Doetinchem - Arnhem, Zutphen - Hengelo - Oldenzaal, Arnhem - Tiel.
www.syntus.nl
Woordvoering:
Ton Boelens
telefoon: 0314 - 350 188
mobiel: 06 - 5574 3583
Verkeersleiding Syntus 0314 - 35 01 80 (buiten kantooruren) info@syntus.nl
Connexxion
Connexxion verzorgt het reizigersvervoer op de regionale concessielijnen Almelo - Mariënberg en Amersfoort - Ede-Wageningen.
www.connexxion.nl
Afdeling Corporate Communicatie
Tijdens kantooruren: 035 - 625 1643 of 035 - 625 1506 Buiten kantooruren: 06 - 5109 3642
Veolia
Veolia verzorgt het reizigersvervoer op de regionale concessielijnen Nijmegen - Venlo - Roermond en Maastricht - Heerlen - Kerkrade.
www.veolia-transport.nl
Perscoördinator:
Suzan van Beek
Telefoon: 076 - 528 12 03
suzan.beek@veolia-transport.nl
DB Regionalbahn Westfalen
DB Regionalbahn Westfalen verzorgt reizigersvervoer op de lijn Enschede - Gronau (D) (- Münster). Deutsche Bahn AG
Kommunikation Nordrhein-Westfalen
Tel: +49 211 3680-2060 of 2080
Buiten kantooruren: +49 174 30 29 010
medienbetreuung.nrw@bahn.de
Prignitzer Eisenbahn (ARRIVA)
De Prignitzer Eisenbahn verzorgt reizigersvervoer op de lijn Enschede - Gronau (D) (- Dortmund) www.pe-arriva.de
Telefoon: +49 33981 502 0
Telefax: +49 33981 502 22
info@pe-arriva.de
Perswijzer spoorsector Nederland 08-12-2008 7
EuregioBahn Aken - Heerlen
Deze treindienst wordt verzorgd door een samenwerkingsverband van onder andere NS. Woordvoerder:
Marlies van Daalen (Regionale woordvoerder NS)
marlies.vandaalen@ns.nl
mobiel : 06 - 5574 3910
fax: 040 - 233 44 79
NMBS (Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen) www.nmbs.be
Woordvoerder:
Jochem Goovaerts
jochem.goovaerts@nmbs.be
telefoon: +32 2 528 23 14
mobiel: +32 478 20 53 07
telefax: +32 2 528 32 93
Deutsche Bahn
www.db.de/presse
Deutsche Bahn AG
Externe Kommunikation
Potsdamer Platz 2
10785 Berlin
Tel: +49 30 297-61180
Buiten kantooruren: +49 174 30 29 000
Fax +49 30 297-61919
Reinhard.boeckh@bahn.de
Deutsche Bahn AG
Kommunikation Nordrhein-Westfalen
Willi-Becker-Allee 11
40227 Düsseldorf
Tel: +49 211 3680-2060
Buiten kantooruren: +49 174 30 29 010
Fax: +49 211 3680-2090
medienbetreuung.nrw@bahn.de
Deutsche Bahn AG
Kommunikation Niedersachsen
Büro Hannover
Joachimstraße 8
30159 Hannover
Tel. +49 511 286-3498
Buiten kantooruren: +49 175 72 49 501
Fax +49 511 286-3345
medienbetreuung.hannover@bahn.de

Deel: ' Nieuwe perswijzer voor de spoorsector '


Lees ook