Ministerie van Verkeer en Waterstaat


https://www.minvenw.nl

Nieuwe plv. directeur generaal Rijkswaterstaat

NIEUWE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL RIJKSWATERSTAAT

Drs. L.H.M. Kohsiek is benoemd tot plaatsvervangend directeur-generaal bij Rijkswaterstaat. Hij volgt ir. L.H. Keijts op, die 7 september j.l. is benoemd tot directeur-generaal Water bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Luc Kohsiek (47) was tot op dit moment directeur Kennis bij Rijkswaterstaat.
De heer Kohsiek studeerde fysische geografie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na zijn afstuderen bekleedde hij diverse functies binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Zo werd hij in 1988 plaatsvervangend directeur Water bij de Directie Noord-Holland van Rijkswaterstaat.
In 1991 vervolgde de heer Kohsiek zijn loopbaan bij het ministerie van VROM. Daar was hij o.a. vanaf 1996 adjunct-directeur sector Milieu bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Brigitte Seegers, 070 - 351 7117

15 okt 01 13:58

Deel: ' Nieuwe plaatsvervangend directeur-generaal Rijkswaterstaat '
Lees ook