Siemens Nederland N.V.

Persbericht

A&D CD 0399.255

Den Haag, donderdag 22 april 1999

Snellere schakeltijden door nieuwe pneumatische modules van Siemens met aansturing vanuit de AS-interface veldbus

Siemens heeft de pneumatische module 4E/2A-P vernieuwd voor het schakelen van pneumatische apparatuur met signalen vanuit het bussysteem AS-interface. De uiterst compact uitgevoerde module omvat twee pneumatische cilinders, digitale ingangen voor terugmelding van de ventielstand en de complete elektronica voor koppeling met AS-interface. Door toepassing van ventielen met een zitting als afdichting is een schakeltijd bereikt, die een factor drie tot vier sneller is dan bij vergelijkbare oplossingen. De nieuwe Siemens-module wordt toegepast bij automatiseringsinstallaties, productiemachines en handlingsautomaten.

De 4E/2A-P is een complete oplossing om pneumatische apparatuur snel, zeker en voordelig te koppelen met AS-interface. De module omvat vier digitale ingangen voor aansluiting van twee- of driedraads sensoren en over twee pneumatisch aangestuurde uitgangen. Deze zijn uitgevoerd als twee 4/2-wegventielen met bijbehorende aansturing. Men kan pneumatische apparatuur eenvoudig en betrouwbaar op de module aansluiten met behulp van overal in de handel verkrijgbare luchtslangen met daarin geïntegreerde Legris steekverbindingen.

De nieuwe module beschikt over nog meer voordelen. Dankzij de hoge beschermingsklasse IP 65/67 is montage op de werkvloer mogelijk. Door plaatsing van de module bij de verbruikers is er veel minder aansluitslang en -kabel nodig. De gestandaardiseerde interfaces voor de AS-I-veldbus staan borg voor een correcte en snelle montage in 'plug and play'-techniek. Men kan de module ook bij ingebouwde situatie adresseren met behulp van een geïntegreerde draaibare instelbus. De handbediening maakt de inbedrijfstelling en het storingzoeken heel eenvoudig. Bovendien is door toepassing van standaardcomponenten het veelvoud van varianten sterk verminderd, waardoor men minder componenten op magazijn hoeft te houden.

Nadere inlichtingen voor de lezer:
Siemens divisie Industriële Producten en Energieverdeling tel. (070) 333 3255

Nadere inlichtingen voor de redactie:
afdeling Persvoorlichting, Bernard H. Bos
tel. (070) 333 2325

© Siemens Nederland N.V. 1999

Deel: ' Nieuwe pneumatische modules van Siemens '
Lees ook