Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

19-01-1999

PORTEFEUILLE-VERDELING 1999-2002

Als gevolg van een wijziging van de samenstelling van het college met ingang van 19-01-1999, hebben burgemeester en wethouders van Delfzijl voor de periode 1999 - 2002 de portefeuilles als volgt verdeeld:

Burgemeester E. Haaksman
: Portefeuille Algemeen Bestuurlijke Zaken:


- Coördinatie

Algemeen Bestuurlijke Zaken

Burgerzaken


- Communicatie


- Volksgezondheid


- DB Groningen Seaports

Brandweer

Openbare orde en veiligheid

Personeel en organisatie (incl. gem. huisvesting)

Mediabeleid

Vervanger: J. Harms

Wethouder J. Harms
(1e loco): Portefeuille Financiën:

Financiën

Grondbedrijf


- Toerisme/recreatie (IDR/VVV) incl. infrastructuur

Middenstandszaken

Marktzaken


- Informatisering

Raad van Aandeelhouders EDON en Waterbedrijf

Volkskredietbank

Verkeer: Verkeerscommissie (incl. parkeerbeleid)

Eems-Dollardregio

AB Groningen Seaports

Stuurgroep Centrum (coördinerend portefeuillehouder)

Vervanger: J.F. Snijder-Hazelhoff.

Wethouder mw. J.F. Snijder-Hazelhoff
(2e loco): Portefeuille Economische en Sociale Zaken:


- Sociale zaken

Economische Zaken

Agrarische zaken

Gesubsidieerde werkgelegenheid

Regioraad (D.B.)

Werkvoorz. Schap Fivelingo

Werkvoorzieningschap Zodiak

Stichting Mens en Werk

Stuurgroep havenboulevard (coördinerend portefeuillehouder))

Vervanger: H.B.G.Ketting

Wethouder H.B.G. Ketting
(3e loco): Portefeuille Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu:


- Ruimtelijke Ordening


- Volkshuisvesting


- Openbare Werken


- Gemeentelijke Inrichting

Milieu

Parkeren (infrastructuur)

Ver. van Waddenzeegemeenten

Verkeer: Vervoerbeleid en infrastructuur (coördinerend portfeuillehouder)

Vervanger: A.J.Huisman

Wethouder A.J. Huisman
(4e loco): Portefeuille Welzijn en Onderwijs:


- Onderwijs

Cultuur

Kinderopvang


- Jeugd/jongerenbeleid (incl. jeugdraad)


- Ouderenbeleid


- Integratiebeleid


- Asielzoekers

Sportzaken

Accommodatiebeleid (coördinerend portefeuillehouder)

Vervanger: J.Harms

Gemeentesecretaris J. Scheltens
:

Bestuurder in het kader van de WOR(Wet op de Ondernemingsraden)

lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband Noordelijke BestuursacademiesDeel: ' Nieuwe portefeuille-verdeling B&W Delfzijl '
Lees ook