GAK

Datum : 12/11/1999

Nieuwe premies, percentages en parameters per 1 januari 2000

De nieuwe percentages en bedragen die gemoeid zijn met sociale zekerheid en belastingen zijn bekend geworden. Hier kunt u de nieuwe premieoverzichten raadplegen:

Premies en parameters

Premies per 1 januari 2000

Deel: ' Nieuwe premies en percentages bij het GAK per 1 januari 2000 '
Lees ook