rvd/dv

ministerraad: nieuwe president en vice-president hoge raad

ministerie van justitie
persbericht ministerraad
19 november 1999

nieuwe president en vice-president bij de hoge raad

de ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister korthals van justitie om
mr. w.e. haak voor te dragen voor benoeming tot president van de hoge raad der nederlanden en mr. c.j.g. bleichrodt tot vice-president van de hoge raad. mr. haak is thans vice-president van de hoge raad en volgt mr. s.k. martens op, die volgend jaar april met pensioen zal gaan. mr. bleichrodt is sinds 1988 raadsheer in de hoge raad.

mr. w.e. haak (65) begon zijn loopbaan bij de rechterlijke macht in 1971 als rechter in de rechtbank te amsterdam. in 1976 volgde zijn benoeming tot raadsheer in het gerechtshof in amsterdam. in 1979 werd hij benoemd tot advocaat-generaal bij de hoge raad en in 1981 tot raadsheer in de hoge raad. sinds 1992 is hij vice-president van de hoge raad der nederlanden.

mr. c.j.g. bleichrodt (59) begon zijn loopbaan als substituut-officier van justitie bij het parket in almelo, waar hij in 1973 benoemd werd tot officier van justitie en in 1978 tot officier van justitie 1e klas. in 1981 werd hij benoemd tot advocaat-generaal bij het ressortsparket te arnhem. in 1986 werd hij benoemd tot hoofdofficier van justitie in almelo. in 1988 volgde zijn benoeming tot raadsheer in de hoge raad der nederlanden.

rvd, 19.11.1999

19 nov 99 16:04

Deel: ' Nieuwe president en vice-president Hoge Raad '
Lees ook