Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

MIN JUST: Nieuwe president gerechtshof Den Haag

Victor Holtus
070 370 6858

19.07.01
4075

NIEUWE PRESIDENT GERECHTSHOF DEN HAAG

Minister Korthals van Justitie zal bij Hare Majesteit de Koningin mr.J.J.I.Verburg voordragen voor benoeming tot president van het Gerechtshof te Den Haag. Hij volgt in deze functie mr. G.Chr.Kok op.

De heer Verburg (56) begon zijn loopbaan binnen de zittende magistratuur in 1977 als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank te Dordrecht. In 1982 volgde zijn benoeming tot vice-president bij datzelfde gerecht. In 1993 werd hij benoemd tot vice-president van het Gerechtshof te Den Bosch en in 1998 in dezelfde functie bij het Gerechtshof te Den Haag. Mr. Verburg was tussen 1993 en 1998 rector van het Studiecentrum rechtspleging.
Hij bekleedt sinds 1998 het voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.19 jul 01 13:24

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe president van het gerechtshof in Den Haag '
Lees ook