Nieuwe Prijs voor Economisch Onderzoek Uitgereikt aan Ralph de Haas


EMBARGO TOT 18 MAART 2014, 16:00 UUR

AMSTERDAM, 20140318 -- Winnaar van de eerste Willem F. Duisenberg Fellowship Prijs is econoom dr. Ralph de Haas. Hij krijgt de prijs voor jonge wetenschappers voor zijn invloedrijke onderzoek naar internationale bankfinanciering. Klaas Knot, de President van De Nederlandsche Bank overhandigde Ralph de Haas op dinsdag 18 maart jongstleden de WFDF Prijs 2014 en citeerde het juryrapport: het werk van De Haas is creatief, breed, uitermate relevant voor beleidsontwikkeling en van uitzonderlijke kwaliteit.

Onderzoek naar impact internationaal bankieren in opkomende markten

Ralph de Haas wordt geëerd voor onder meer zijn onderzoek naar de impact van bancaire kredietverlening in opkomende markten op huishoudens en het midden- en kleinbedrijf. Ook doet De Haas onderzoek naar de (in)stabiliteit van internationale kredietstromen. De Haas pleit op basis van zijn onderzoek voor meer beleidsmaatregelen om internationaal bankieren stabieler en minder risicovol te maken. Dit betekent bijvoorbeeld dat sommige internationale banken hun dochterondernemingen in opkomende markten meer lokaal zouden moeten financieren, zodat deze minder afhankelijk worden van buitenlandse financiering  en hun kredietverlening stabieler wordt. Verder valt er nog veel te verbeteren wat betreft consumentenbescherming in opkomende markten. Huishoudens worden nog te vaak opgezadeld met te hoge schulden of leningen in een buitenlandse valuta. Maar, zo stelt De Haas, onderzoek laat zien dat de rol die internationale banken spelen in opkomende markten over het algemeen positief is. Het simpelweg terugdringen van grensoverschrijdende kredietverlening zou dan ook ten koste gaan van miljoenen huishoudens en bedrijven in zich snel ontwikkelende regio’s als Oost-Europa en Latijns Amerika.

Ralph de Haas (1976) is Deputy Director of Research bij de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en Associate Professor of Finance aan de Universiteit Tilburg.

Het werk van De Haas is onder meer gepubliceerd in The Review of Financial Studies, Journal of Financial Intermediation, Journal of Money, Credit and Banking, en The American Economic Review.

De Willem F. Duisenberg Fellowship Prijs stimuleert jonge onderzoekers

De tweejaarlijkse prijs richt zich op onderzoekers aan het begin van hun carrière op het terrein van monetaire economie, toegepaste macro-economie, financiële stabiliteit en openbare financiën en wordt toegekend door de Willem F. Duisenberg Fellowship Stichting.

De WFDF Prijs is ontwikkeld in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) en in samenspraak met de Duisenberg School of Finance. De WFDF Stichting wordt gesponsord door De Nederlandsche Bank, het Ministerie van Financiën, ABN AMRO, AEGON, ING Groep en Rabobank Nederland.

Juryleden voor de WFDF Prijs 2014 waren: de President van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot (voorzitter), de thesaurier-generaal van het Ministerie van Financiën, Hans Vijlbrief, oud-President van De Nederlandsche Bank, Nout Wellink, de Decaan van de Duisenberg School of Finance, Dirk Schoenmaker and de voorzitter van de Willem F. Duisenberg Fellowship Stichting, Victor Halberstadt.

De Call voor nominaties 2016 is open van augustus 2015 tot november 2015.

Persbericht in PDF

Pressrelease in PDF


Deel: ' Nieuwe Prijs voor Economisch Onderzoek Uitgereikt aan Ralph de Haas '
Lees ook