Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Persberichten :

Nieuwe publicatie Rouwgroepen. Een handleiding voor begeleiders

Eerste exemplaar uitgereikt aan prof. dr. A. van Dantzig

16 mei 2002

Op 15 mei 2002 is het eerste exemplaar van de publicatie Rouwgroepen.Een handleiding voor begeleiders aangeboden aan prof. dr. A. van Dantzig. Het boek beschrijft alle aspecten van het werken met een rouwgroep. Rouwgroepen. Een handleiding voor begeleiders is bedoeld voor vrijwillige en professionele rouwbegeleiders. Het is oorspronkelijk ontwikkeld als lesmateriaal van de training Nabijblijven voor vrijwillige rouwbegeleiders. De publicatie is uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW in samenwerking met de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR).

Rouwgroepen zijn lotgenotengroepen voor mensen die een verlies meegemaakt hebben met als doel elkaar te ontmoeten en herkenning van het eigen probleem te vinden en zich daardoor gesteund te voelen. Deelnemers wisselen ervaringen en gevoelens uit. Zowel het delen van de eigen ervaringen als het luisteren naar de ervaringen van anderen kan mensen helpen bij het verwerken van en leren omgaan met het verlies.

Rouwproces
De auteurs beschrijven het proces van rouwen. De belangrijkste theoretische concepten worden behandeld, evenals de normale rouwreacties. Ze gaan in op het begeleiden van groepen en specifiek op het begeleiden van rouwgroepen. Een begeleider heeft een aantal vaardigheden nodig om een groep te kunnen begeleiden. Het is van belang dat de begeleider zelfinzicht heeft en kan zien wat het effect is van zijn handelen op het welbevinden van de deelnemers van de groep.

Thema's
Het boek Rouwgroepen. Een handleiding voor begeleiders bevat ook een draaiboek voor de begeleiding van rouwgroepen. De bijeenkomsten worden beschreven aan de hand van een aantal thema's, zoals het afscheid, de reacties van de omgeving, levensverhalen, boosheid, schuldgevoelens, samen rouwen, rouw bij kinderen en pubers, religie en spiritualiteit, seksualiteit, de kracht om verder te gaan. Bij elk thema staat een gedicht dat groepsbegeleiders kunnen gebruiken bij de bijeenkomst.

Bestellen
Rouwgroepen. Een handleiding voor begeleiders (200 blz.) is geschreven door Emilie Fraterman en Trudy van Gils en kost 17,50. ISBN 90-5050-975-4 en E 918. De publicaties zijn verkrijgbaar via de boekhandel of te bestellen bij NIZW Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91, e-mail bestel@nizw.nl.

Contact
Afdeling Verkoop, e-mail: bestel@nizw.nl

Laatste update: 16 mei 2002

Deel: ' Nieuwe publicatie Rouwgroepen, Een handleiding voor begeleiders '
Lees ook