Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Nieuwe publicaties promoten watertoerisme Brugge, 20/4/1999

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 20 april 1999
99/DPC/PB/065
behandelend ambtenaar : Bart Jaques

NIEUWE PUBLICATIES PROMOTEN WATERTOERISME

De provincie West-Vlaanderen en de Région Nord-Pas de Calais beschikken over 1.100 kilometer bevaarbare waterwegen: zowat het dichtste vaarwegennet van Europa. Het hoeft dan ook geen betoog dat West-Vlaanderen ook het WATERTOERISME wil promoten.

Recent rolden twee nieuwe publicaties van de persen die de toeristische vaarmogelijkheden in West-Vlaanderen en Nord-Pas de Calais moeten promoten. Beide uitgaven zijn het resultaat van een intensieve grensoverschrijdende samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen/Westtoerisme/West-Vlaamse Vereniging voor de Vrije Tijd enerzijds en de Région Nord-Pas de Calais/Comité Régional de Tourisme anderzijds. De brochures werden gerealiseerd in het kader van het Interreg II-project "Promotie van het riviertoerisme", met financiële steun van de Europese Unie.

n DE "VAARKRANT 99 VOOR DE BINNENWATEREN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN DE RÉGION NORD-PAS DE CALAIS" wil een ruim publiek informeren over de vaarmogelijkheden in dit grensoverschrijdend vaargebied. Daarnaast wordt aan pleziervaarders actuele vaartechnische informatie verstrekt. De Vaarkrant verschijnt reeds voor de tweede keer. Het is de bedoeling de krant elk jaar bij het begin van het vaarseizoen uit te brengen.

n De brochure "SCHEEP JE IN VOOR EEN NATUURCRUISE" is bedoeld voor mensen (individuen, gezinnen, groepen) zonder eigen boot die het grensoverschrijdend vaargebied van West-Vlaanderen en Nord-Pas de Calais van op het water willen ontdekken met een huurboot. De uitgave bundelt informatie over bootverhuur, chartervaarten, toeristische rondvaarten.

De provincie West-Vlaanderen en de région Nord-Pas de Calais beschikken over het dichtste vaarwegennet van Europa. Alle belangrijke steden zijn via het water met elkaar verbonden: Brugge, Gent, Kortrijk, Ieper, Dunkerque, Lille, Doornik, Stuk voor stuk getuigen van de rijke culturele en industriële geschiedenis van Vlaanderen. Een vaarvakantie in West-Vlaanderen en Nord-Pas de Calais biedt de gelegenheid om deze plaatsen vanaf het water te ontdekken. Onderweg kan men in alle rust genieten van de verscheidenheid aan landschappen, de fauna en flora langs de oevers, charmante brugjes en sluizen, de gezellige dorpen en de lokale gastronomie. Men kan ter plaatse een boot huren of met het eigen vaartuig komen. Het vaargebied staat immers rechtstreeks in verbinding met de overige Vlaamse en Franse waterwegen, en verder met die in Wallonië, Nederland en Duitsland, en met de Noordzee. Reeds meerdere jaren nemen de Provincie West-Vlaanderen en de Région Nord-Pas de Calais het voortouw inzake de ontwikkeling van het watertoerisme in hun regio. Op korte tijd werden nieuwe jachthavens en aanmeerplaatsen gebouwd, trailerhellingen en steigers voor de passagiersvaart gerealiseerd, een netwerk van informatie- en bewegwijzeringsborden op punt gesteld en de voorzieningen op de wal uitgebreid. Ook de dienstverlening aan de pleziervaart en de bediening van bruggen en sluizen verbeterden. Dit alles ging gepaard met een grensoverschrijdende informatie- en promotiecampagne onder de slogan "De Trek naar het Water", waarbij een toeristische vaarkaart en vaargids en een nieuwsbrief werden uitgegeven en verspreid op diverse toeristische en watersportbeurzen in België en Noord-Frankrijk. Voor het onderwijs werden educatieve pakketten en leskoffers ontwikkeld.

Andere beschikbare publicaties met betrekking tot riviertoerisme, uitgegeven door of in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen:

n Watersportgids DELTA 99. Deze uitgebreide brochure bundelt alle informatie voor watersporters in het grensgebied Euregio Scheldemond. Dit zijn de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Gratis verkrijgbaar bij lokale diensten voor toerisme, in jachthavens, watersportwinkels, bij sluizen en bij Westtoerisme.
n Nieuwe Toeristische Vaargids voor Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Henegouwen en Nord-Pas de Calais. Lijvig boekwerk (270 paginas) met gedetailleerde vaarkaarten, toeristische en vaartechnische informatie voor een geslaagde vaarvakantie. Verschijnt in de loop van 1999 in een tweetalige versie (nederlands/frans) en zal verkrijgbaar zijn bij Westtoerisme, diensten voor toerisme, watersportverenigingen en watersportwinkels. Verkoopprijs: 750 BEF.
n Er-varen op West-Vlaamse rivieren en kanalen. Lees-, denk- en doeboek met werkbladen voor het onderwijs. Verkrijgbaar voor 100 BEF bij de Provincie West-Vlaanderen.

MEER INFORMATIE KUNT U BEKOMEN BIJ :
WESTTOERISME VZW, KASTEEL TILLEGEM, 8200 SINT-MICHIELS/BRUGGE, TEL. (050) 38 02 96

OF BIJ: DE WEST-VLAAMSE VERENIGING VOOR DE VRIJE TIJD VZW, PROVINCIEHUIS ABDIJBEKE, ABDIJBEKESTRAAT 9, 8200 SINT-ANDRIES/BRUGGE, TEL. (050) 40 70 40

Deel: ' Nieuwe publicaties promoten watertoerisme West-Vlaanderen '
Lees ook