Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MinBZK.nl

Nieuwe rechters bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba

19 juli 2002

De Rijksministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd vijf rechters bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba voor te dragen voor benoeming.

---

Het zijn:

- mr. F.M. Wieland, vice-president van de arrondissementsrechtbank in Groningen;

- mr. C. van den Noort, rechter aan de arrondissementsrechtbank in Groningen;

- mr. P.A.H. Lemaire, rechter aan de arrondissementsrechtbank in Arnhem;

- mr. R. Hoekstra, rechter aan de arrondissementsrechtbank in Rotterdam;

- mr. W.P.M. ter Berg, vice-president van de arrondissementsrechtbank in Middelburg.

Daarnaast draagt de Rijksministerraad mr. P.W. van Schendel voor als plaatsvervangend rechter bij het Hof. Hij treedt binnenkort terug als vice-president van de arrondissementsrechtbank in Utrecht. Alle benoemingen gaan in op 1 augustus a.s., behalve de benoeming van mr. Ter Berg die ingaat op 1 oktober a.s.

---

Deel: ' Nieuwe rechters bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie Nederlandse A.. '
Lees ook