CBS Persbericht


Datum: 03-02-99

Nieuwe records op woninghypotheekmarkt

In het vierde kwartaal van vorig jaar zijn 182 duizend woninghypotheken ingeschreven. Volgens het CBS is dit het hoogste aantal dat ooit in één kwartaal is ingeschreven. Hiermee is een bedrag gemoeid van 43 miljard gulden. Ook dit is een absoluut record. De hypotheekrente heeft in december het laagste niveau sinds 1964 bereikt met een gemiddeld percentage van 5,2 procent.

Vooral meer oversluitingen en tweede hypotheken

Het aantal nieuw ingeschreven woninghypotheken is in het vierde kwartaal van 1998 met bijna 22% gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Een belangrijke oorzaak van de forse toename van woninghypotheken in het vierde kwartaal is de daling van de hypotheekrente in één jaar tijd met 0,6 procentpunt. De stijging van het aantal inschrijvingen komt grotendeels voor rekening van de oversluitingen en tweede hypotheken. Meer dan de helft van alle nieuwe woninghypotheken behoort tot deze categorie.

Woningprijs blijft sterk stijgen

De gemiddelde verkoopprijs voor bestaande koopwoningen bedroeg afgelopen jaar 273 duizend gulden. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van 1997. Het gemiddelde hypotheekbedrag is vorig jaar nog sterker toegenomen, namelijk met 16% tot een bedrag van 237 duizend gulden.

Hypotheekschuld per woning 178 duizend gulden

In één jaar tijd is de hypotheekschuld met 57 miljard gulden toegenomen. De uitstaande schuld voor woninghypotheken komt daarmee eind 1998 uit op 483 miljard gulden. Vijf van de zes eigen woningen zijn met een hypotheek belast. Op deze woningen rust een gemiddelde hypotheekschuld van 178 duizend gulden.

Technische toelichting

De bron voor de hypotheekgegevens is Kadata BV. Gegevens over het aantal transacties en de gemiddelde verkoopprijs van bestaande woningen zijn ontleend aan het Kadaster en het Bouwfonds Woningbouw.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. W.T. Vissers, tel. (070) 337 45 76; e-mail: wvss@cbs.nl. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 03 februari 1999

Deel: ' Nieuwe records op woninghypotheekmarkt '
Lees ook