Gemeente Albrandswaard


Nieuwe Regeling gehandicaptenparkeerkaart

Rhoon, 25 september 2001

Op 1 oktober 2001 treedt de nieuwe Regeling gehandicaptenparkeerkaart in werking. Vanaf die datum verstrekt de gemeente uitsluitend gehandicaptenparkeerkaarten naar het nieuwe model. De oude kaart blijft geldig in Nederland, zolang de geldigheidsdatum niet is verstreken. Alleen als u binnenkort naar het buitenland (binnen Europa) gaat, is het zinvol de oude parkeerkaart te laten vervangen door de nieuwe gehandicaptenparkeerkaart.

De nieuwe kaart is geldig in alle lidstaten van de Europese Unie. Bij elke nieuwe kaart verstrekt de gemeente een informatiefolder over de aanvullende regelgeving in de afzonderlijke landen. Het vrije verkeer van mensen met een handicap wordt hierdoor makkelijker.

De nieuwe gehandicaptenparkeerkaart is, net als de oude kaart, maximaal 5 jaar geldig. Vanaf 1 oktober is bij elke nieuwe aanvraag en vervolgaanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart een pasfoto nodig en is een medische keuring verplicht. De keuring wordt door de gemeente aangevraagd waardoor de aanvraag enige tijd in beslag zal nemen.

Wilt u uw huidige gehandicaptenparkeerkaart vervangen, zonder dat de geldigheidsduur van deze kaart binnenkort verloopt, dan kunt u na 1 oktober 2001 contact opnemen met de afdeling Publieksservice. Hiervoor hoeft u dan niet te worden gekeurd, maar is wel een pasfoto nodig.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Publieksservice van de gemeente Albrandswaard, Viaductweg 1, 3161 RX Rhoon, telefoon 010-5061111.
Openingstijden: dagelijks van 8.30 uur tot 16.30 uur, op donderdag tot 20.00 uur

Deel: ' Nieuwe Regeling gehandicaptenparkeerkaart '
Lees ook