Gemeente Westervoort


1 oktober: nieuw paspoort en identiteitskaart
Op tijd naar gemeente voor een paspoort of identiteitskaart
Vanaf 1 oktober 2001 is er een nieuw paspoort en een nieuwe identiteitskaart. Tegelijk veranderen de regels voor het aanvragen van een nieuw reisdocument en het bijschrijven van kinderen. Het is belangrijk dat men op tijd naar de gemeente gaat.

Na 5 dagen terug om reisdocument op te halen
De nieuwe reisdocumenten worden met het oog op een betere beveiliging op een centrale plaats in Nederland van ieders persoonlijke gegevens voorzien. Daarom krijgt men een paspoort of identiteitskaart niet meteen mee, maar kan het in de gemeente Westervoort na 5 dagen worden opgehaald. Bij het aanvragen moet het huidige reisdocument en één recente, professionele pasfoto worden overlegd. De pasfoto moet recht van voren zijn genomen, dus niet van opzij.

Kinderen bijschrijven: kind en pasfoto mee
Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben. Tot en met vijftien jaar kan een kind ook worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. Om de identiteit van het kind vast te stellen, moet voortaan het kind bij de aanvraag aanwezig zijn en moet een pasfoto van het kind worden meegenomen. Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van 5 dagen. De pasfoto van het kind moet eveneens recht van voren zijn genomen. Het kind hoeft niet mee om het paspoort met bijschrijving op te halen.

Vanaf 1 oktober 2001 is de afdeling Burgerzaken voortaan voor het aanvragen van reisdocumenten op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur geopend.

Spoedprocedure
Indien men sneller over een paspoort, identiteitskaart of bijschrijving moet kunnen beschikken, kan in bepaalde situaties gebruik worden gemaakt van de spoedprocedure. Normaal gesproken kan het document dan de eerstvolgende werkdag worden opgehaald. Aan de spoedprocedure zijn wel extra kosten verbonden. In de eerste week van oktober kan geen beroep worden gedaan op de spoedprocedure.

Meer informatie
Voor vragen kan men terecht op
www.paspoortinformatie.nl of bij de afdeling Burgerzaken van de Gemeente Westervoort tel 3179332, 3179333

Nieuwe tarieven reisdocumenten

In de raadsvergadering van 10 september 2001 is de 8e wijziging van de legesverordening 1998 vastgesteld. In het kort wordt hierna weergegeven wat de aanleiding en wat, onder andere, de inhoud van deze wijziging is.

Naar aanleiding van vragen uit de 2e Kamer heeft het rijk een landelijk onderzoek laten uitvoeren naar de hoogte van de prijzen van paspoorten en naar de verschillen in prijzen van de paspoorten bij gemeenten. De conclusie van dit onderzoek was dat de tarieven van de paspoorten, ongeacht de grootte van de gemeente, hoger liggen dan de werkelijke kosten die aan het verstrekken van een paspoort zijn verbonden. Daartegenover heeft het onderzoek uitgewezen dat de prijzen voor het verstrekken van identiteitskaarten niet kostendekkend zijn.

Teneinde aan deze ongewenste situatie een einde te maken heeft het rijk besloten de prijzen van paspoorten aan een maximum te binden van 73,55. Deze prijs moet, naar verwachting, vanaf 1 oktober 2001 door de gemeente aan een burger worden gevraagd.

Darnaast heeft het rijk besloten de prijs van een identiteitskaart te verhogen tot 59,20.

Verder zijn de tarieven voor het bijschrijven van een kind in een paspoort gewijzigd in 15,00 wanneer dit direct bij aanvraag van een nieuw paspoort geschiedt. Gebeurt dit later dan kost dat 35,00 per kind.

Verder is de mogelijkheid geschapen voor een spoedlevering van een reisdocument. Daarnaast zijn nog enkele, minder belangrijke zaken, geregeld.

Deze wijziging treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de publicatie.

Deze wijziging per 1 oktober 2001 is nog niet definitief aangezien dit afhankelijk is van de wijziging van het Besluit paspoortgelden. Mocht de besluitvorming op rijksniveau niet binnen de termijn van 1 oktober 2001 rond zijn dan treedt de 8e wijziging van de legesverordening ook automatisch later in. Dit is in het besluit zo geregeld. Dit besluit ligt, tijdens kantooruren, vanaf de datum van publicatie ter inzage op de afdeling financiën, kamer 128. Tevens zijn hier afschriften van dit besluit verkrijgbaar.


Deel: ' Nieuwe regels aanvraag paspoort/identiteitskaart Westervoort '
Lees ook