Gemeente Ede


1 oktober nieuw paspoort en identiteitskaart

Op tijd naar de gemeente voor een paspoort of identiteitskaart

Vanaf 1 oktober 2001 is er een nieuw paspoort en een nieuwe identiteitskaart. Tegelijk veranderen de regels voor het aanvragen van een nieuw reisdocument en het bijschrijven van kinderen. Het is belangrijk dat u op tijd naar de gemeente gaat.

Na 5 dagen terug om een reisdocument op te halen De nieuwe reisdocumenten worden met het oog op een betere beveiliging op een centrale plaats in Nederland van ieders persoonlijke gegevens voorzien. Daarom krijgt men een paspoort of identiteitskaart niet meteen mee, maar kan het na 5 dagen worden opgehaald. Bij het aanvragen moet het huidige reisdocument en één recente, professionele pasfoto worden overlegd. De pasfoto moet recht van voren zijn genomen, dus niet van opzij.

Kinderen bijschrijven: kind en pasfoto mee
Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben. Tot en met vijftien jaar kan een kind ook worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. Om de identiteit van het kind vast te stellen, moet voortaan het kind bij de aanvraag aanwezig zijn en moet een pasfoto van het kind worden meegenomen. Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van 5 dagen. De pasfoto van het kind moet eveneens recht van voren zijn genomen. Het kind hoeft niet mee om het paspoort met bijschrijving op te halen.

Eerste week oktober aangepaste procedure
In verband met de invoering van de nieuwe reisdocumenten kunnen gedurende de eerste week van oktober wel reisdocumenten worden aangevraagd maar in die week nog niet worden uitgereikt.

Spoedprocedure
Indien men sneller over een paspoort, identiteitskaart of bijschrijving moet kunnen beschikken, kan in bepaalde situaties gebruik worden gemaakt van de spoedprocedure. Normaal gesproken kan het document dan de eerstvolgende werkdag worden opgehaald als het vóór 15.00 uur is aangevraagd. Aan de spoedprocedure zijn wel extra kosten verbonden. In de eerste week van oktober kan geen beroep worden gedaan op de spoedprocedure.

Uw huidige nog niet verlopen paspoort of identiteitskaart blijft geldig.

Gemeentelijke Infogids
In de zojuist verspreidde infogids vindt u echter nog de oude gegevens over de reisdocumenten. Bij het actualiseren van de gids was deze informatie nog niet bekend.

Meer informatie
Voor vragen kan men terecht op www.paspoortinformatie.nl of bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente tel. (0318) 68 02 28.
---

Ede, 26 september 2001

Deel: ' Nieuwe regels aanvraag reisdocumenten in gemeente Ede '
Lees ook