Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 139
Datum: 15-10-2001

REGELS VOOR EERLIJKE CONCURRENTIE TUSSEN MARKT EN OVERHEID

De ministerraad heeft op voorstel van minister Jorritsma van Economische Zaken en minister Korthals van Justitie ingestemd met het wetsvoorstel omtrent marktactiviteiten van overheidsorganisaties en ondernemingen die van overheidswege over een bijzondere positie beschikken (Markt en Overheid). Dit wetsvoorstel heeft als doel een gelijk speelveld tussen het bedrijfsleven en de overheid te creeren. In het nader rapport bij het wetsvoorstel wordt uitvoerig ingegaan op kritiekpunten van de Raad van State. Het advies van de Raad van State om het wetsvoorstel niet in te dienen is niet opgevolgd. Redenen hiervoor zijn onder meer dat de bestaande aanwijzingen voor rijksdiensten ten aanzien van marktactiviteiten niet gelden voor mede-overheden en dat ze bovendien niet afdwingbaar zijn.

Het wetsvoorstel geeft invulling aan het voornemen in het regeerakkoord van 1998 om spelregels voor het marktoptreden van de overheid wettelijk te verankeren en deze regels afdwingbaar te maken voor belanghebbenden. Dit wetsvoorstel betekent niet dat marktactiviteiten door overheidsorganisaties verboden worden maar stelt wel bepaalde regels en voorwaarden aan de wijze waarop deze activiteiten mogen worden verricht.

Voor marktactiviteiten van overheidsorganisaties zijn toetredingsregels van toepassing. Volgens deze toetredingsregels dient aan marktactiviteiten van overheidsorganisaties een transparante en zorgvuldige besluitvormingprocedure vooraf te gaan. Door deze voorgestelde uniforme besluitvormingprocedure is het voor belanghebbenden (bijv. ondernemers), die door deze marktactiviteiten worden geraakt, eenvoudiger bezwaar of beroep in te stellen.

Het wetsvoorstel markt en overheid wordt op korte termijn aan de Tweede Kamer aangeboden en wordt daarmee dan openbaar.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe regels eerlijke concurrentie markt-overheid '
Lees ook