Gemeente Bergh

Hondenpoep: de nieuwe regels.
06-06-2002

Vanaf 15 juni a.s. nieuwe regels gelden voor het uitlaten van uw hond. Tevens wordt een nieuwe regel van kracht, waardoor de hondenbezitter verplicht is de hond een penning te laten dragen. De hondenbezitters ontvangen hierover een brief, waarbij de penning is bijgesloten. Binnenkort wordt huis aan huis een folder verspreid waarin het nieuwe hondenpoepbeleid uitgelegd wordt.

De nieuwe regels voor u op een rijtje.

Vanaf 15 juni 2002 gelden voor alle hondenbezitters de volgende regels:


* De hondenbezitter is verplicht de hond overal binnen de bebouwde kom aangelijnd te houden;

* Alle hondenpoep binnen de bebouwde kom moet opgeruimd worden;
* Elke hondenbezitter moet bij het uitlaten van de hond een opruimmiddel bij zich dragen;

* Elke hond moet een hondenpenning dragen (deze worden door de gemeente verstrekt).

Wat doet de gemeente voor u?

Hondenbezitters willen hun hond uiteraard op een plezierige manier kunnen uitlaten. De gemeente treft daarom een aantal maatregelen om de naleving van de nieuwe regels gemakkelijker te maken. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:


* In de kernen s Heerenberg en Zeddam worden uitlaatstroken aangewezen. Op deze stroken mag de hondenbezitter de uitwerpselen van de hond laten liggen. Deze uitlaatstroken worden met paaltjes aangegeven. Bij de folder die de bewoners van Zeddam en s-Heerenberg ontvangen, is een kaartje gevoegd waarop deze voorzieningen zijn aangegeven;

* In de kernen s Heerenberg en Zeddam worden speciale afvalbakken geplaatst om de hondenpoep in te deponeren;
* De gemeente zorgt ervoor dat deze uitlaatstroken en afvalbakken schoon gemaakt worden;

* Buiten de bebouwde kom worden een aantal gebieden aangewezen als losloopgebied. Hier kunnen hondenbezitters hun hond onaangelijnd laten rondrennen. Ook deze gebieden worden met paaltjes aangegeven. Op een kaartje in de te verspreiden folder staat aangegeven waar deze gebieden zich bevinden;
* Elke hondenbezitter krijgt van de gemeente een speciaal zakje om de hondenpoep op te kunnen ruimen.

Uitlaatstroken.

Bij veel burgers die dicht bij een uitlaatstrook wonen, leeft de gedachte dat zij extra overlast zullen ondervinden door de nieuwe regels. Het nieuwe beleid zal er echter voor zorgen dat er ook op deze plaatsen geen overlast voorkomt. Hondenpoep mocht tot nu toe in alle plantsoenen blijven liggen. Door bepaalde plantsoenen als uitlaatstrook aan te wijzen, kan de gemeente deze stroken extra schoonmaken en wordt overlast ook op deze plaatsen voorkomen.

Controle op de nieuwe regels.

De naleving van de nieuwe regels wordt door de gemeente gecontroleerd. Dit betekent dat er regelmatig een handhaver van de gemeente op straat rond loopt. De handhaver zal de hondenbezitter informatie geven over de nieuwe regels en voorzieningen. Als het nodig is, zal hij de eigenaar van een hond erop wijzen dat de regels overtreden worden. Wanneer na enige tijd aangenomen kan worden dat de nieuwe regels voldoende bekend zijn, kan de handhaver een overtreder zelfs een boete geven. De gemeente gaat ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

Uw medewerking is onontbeerlijk

Om het nieuwe beleid tot een succes te maken, is uw medewerking van groot belang. De gemeente rekent daarom op uw volledige steun en vertrouwt erop dat de hondenbezitters zich aan de nieuwe regels zullen houden. Tenslotte zijn bij het verminderen van de overlast, zowel de hondenbezitters als de niet hondenbezitters gebaat.

Deel: ' Nieuwe regels hondenbeleid gemeente Bergh '
Lees ook