Gemeente Coevorden

Persberichten 25-06-99

NIEUWE BELEIDSREGELS INVALIDENPARKEERPLAATSEN VOOR GEMEENTE COEVORDEN

Het college van B&W van de gemeente Coevorden is voornemens beleidsregels vast te stellen met betrekking tot invalidenparkeerplaatsen. Met dit nieuw beleid wil de gemeente wildgroei met betrekking tot het verlenen van parkeervergunningen voor invaliden tegengaan.

Het college is van mening dat bij grotere wooncomplexen of gebouwen met meerdere houders van een landelijke invaliden-parkeerkaart in beginsel alleen algemene invalidenparkeerplaatsen moeten worden aangewezen. De invalide bestuurders, die volgens een medische verklaring maximaal 50 meter kunnen lopen én binnen die afstand van hun woning in het algemeen geen plaats kunnen vinden, komen in aanmerking voor een invalidenparkeerplaats op kenteken.

De personen, die 50 tot 100 meter kunnen lopen, worden geacht in het algemeen binnen die afstand van de woning een vrije parkeerplaats te kunnen vinden. Of dit het geval is, kan door de GGD, eventueel met een parkeeronderzoek, vastgesteld worden. De invalide personen die voor vervoer buitenshuis aangewezen zijn op derden, zullen zelden in aanmerking komen voor een invalidenparkeerplaats op kenteken. Voor de auto van de (valide) bestuurder op zich is namelijk geen gereserveerde parkeerplaats nodig. De kosten van een parkeerplaats op kenteken zullen voor rekening komen van de aanvrager.


Coevorden, 25 juni 1999.

Deel: ' Nieuwe regels invalidenparkeerplaatsen gemeente Coevorden '
Lees ook