Gemeente Amersfoort29 maart 2000

Nieuwe regels voor grofvuil

Amersfoort krijgt nieuwe regels voor inzameling van grofvuil. Momenteel mogen Amersfoortse inwoners 1x per maand (behalve in juli en augustus) op een vaste dag hun grofvuil op straat zetten. De ROVA haalt het dan op. Later dit jaar veranderen de regels en wordt het grofvuil op afroep ingezameld. Dit betekent dat u telefonisch met ROVA een afspraak kunt maken wanneer zij het afval ophalen. Het nieuwe inzamelsysteem gaat in op 1 juni 2000.

Bij de afspraak dient u ook te melden wat voor grofvuil u heeft. Daarbij geldt het onderscheid in vier soorten grofvuil: wit- en bruingoed, herbruikbaar grof afval (goedzooi), grof tuinafval en het resterende grofvuil (restafval). De telefoniste vertelt vervolgens wanneer het afval wordt opgehaald. Wit- en bruingoed en 'goedzooi' haalt het kringloopcentrum Amersfoort op. Grof tuinafval en restafval gaan naar de ROVA. In elk geval wordt het afval binnen vijf werkdagen na telefonische melding opgehaald.

Het nieuwe inzamelsysteem heeft een aantal voordelen. Door het grofvuil te onderscheiden is er een selectie mogelijk in verkoopbare of herbruikbare producten. Hierdoor zal het hergebruik van het afval aanzienlijk stijgen. Daarnaast wordt de vervuiling van de openbare ruimte beperkt omdat er tijdens de inzameldagen geen anonieme afvalhopen op de straat worden neergezet. Daarnaast is het makkelijker: u kunt bellen wanneer het u uitkomt en hoeft niet langer te wachten tot het ophaaldag is. Ruim van tevoren ontvangen bewoners nog uitgebreide informatie van ROVA.

Eerlijker verdelen
In het collegeprogramma is al aangekondigd dat het huidige afvalinzamelsysteem gaat veranderen. Het gemeentebestuur wil de kosten eerlijker verdelen ofwel de vervuiler laten betalen. Hiervoor wordt een gedifferentieerde tariefheffing (diftar) ingevoerd: hoe minder afval iemand heeft, hoe minder die persoon hoeft te betalen. Het inzamelsysteem wordt voorbereid op een gefaseerde invoering van diftar. De eerste fase behelst een ander inzamelingsysteem voor grofvuil. Op dit moment werkt de ROVA aan voorstellen voor de wijziging van gft-afval, restafval en papierinzameling (fase 2).

Deel: ' Nieuwe regels voor grofvuil gemeente Amersfoort '
Lees ook