Gemeente Den Helder

MET INGANG VAN 1 OKTOBER NIEUWE REISDOCUMENTEN

datum: 10 september 2001

Op 1 oktober wordt het nieuwe model paspoort/identiteitskaart ingevoerd. Dit heeft nogal wat veranderingen tot gevolg. Zo moet men voortaan een aantal dagen wachten op een nieuw reisdocument. Bovendien gelden er andere regels voor de pasfoto's en het bijschrijven van kinderen. Ook veranderen de tarieven: het paspoort wordt goedkoper en de id-kaart wordt duurder.

Geen "klaar terwijl-u-wacht-service" meer De beveiliging is veel beter dan van de huidige reisdocumenten door het gebruik van allerlei moderne technieken. Hierdoor verandert zowel het uiterlijk als het formaat van het nieuwe model. De nieuwe reisdocumenten worden om beveiligingsredenen centraal door Enschedé/Sdu gemaakt en van persoonsgegevens voorzien. De minister heeft hiervoor gekozen omdat de apparatuur te duur is om bij iedere gemeente neer te zetten. Daarom kan de gemeente geen klaar-terwijl-u-wacht-service meer bieden. Het blijft wel zo dat men de documenten gewoon aan de balie van Burgerzaken in het stadhuis kan aanvragen. De gemeente stuurt die aanvragen dagelijks elektronisch door naar Enschedé/Sdu via een beveiligd netwerk. Het duurt drie werkdagen voordat het aangevraagde document bij de gemeente wordt afgeleverd. In totaal duurt het bij een normale paspoortaanvraag-procedure dus vijf werkdagen voordat het kan worden afgehaald aan de balie. In deze nieuwe situatie kan men wel een beroep doen op de spoedprocedure voor een nieuw reisdocument of bijschrijving van kinderen. In dat geval ligt het document de volgende werkdag klaar. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

In de periode van 1 t/m 7 oktober geen afgifte In verband met een beheerste invoering van de nieuwe reisdocumenten bij de gemeenten en bij Enschedé/SDU heeft de minister besloten dat de eerste week van oktober, een week van "windstilte" zal zijn. Aanvragen van nieuwe reisdocumenten die in deze eerste werkweek (van 1 t/m 5 oktober) worden gedaan, mogen en kunnen pas vanaf maandag 8 oktober worden uitgereikt. Een spoedprocedure is in deze eerste week ook niet mogelijk.

Benodigdheden bij aanvraag en bijschrijving Een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd. Een ander mag dit in verband met de vaststelling van de identiteit niet doen. Het huidige reisdocument en een recente pasfoto die voldoet aan de nieuwe eisen zijn naast de eigen aanwezigheid nodig bij de aanvraag. De voorschriften voor pasfoto's zijn per 1 september jl. gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat de foto nu recht van voren wordt genomen. Voor het bijschrijven van kinderen geldt ook dat het kind aanwezig moet zijn, om de identiteit beter te kunnen controleren. Daarnaast blijft schriftelijke toestemming van de andere ouder en een legitimatiebewijs van die ouder vereist, ook als het kind al in het huidige paspoort staat. Voor sommige landen moeten kinderen al op jongere leeftijd een eigen paspoort hebben. Ook voor bijschrijven geldt voortaan een wachttijd van een aantal werkdagen. Op een identiteitskaart kunnen geen kinderen worden bijgeschreven.

Nieuw paspoort goedkoper, nieuwe identiteitskaart duurder Het Rijk heeft de kostprijs van de nieuwe reisdocumenten berekend en aan de hand hiervan maximale tarieven vastgesteld die gemeenten aan de burgers mogen vragen. In Den Helder gelden per 1 oktober 2001 de volgende tarieven: Paspoort f. 73,55 _ 33,37 Identiteitskaart f. 59,20 _ 26,87 Bijschrijving per kind gelijktijdig met aanvraag paspoort f. 15,00 _ 6,81 Bij/afschrijving per kind achteraf in paspoort f. 35,00 _ 15,88 Spoedprocedure toeslag per reisdocument f. 73,55 _ 33,37 Spoedprocedure toeslag voor bij/afschrijving per kind f. 35,00 _ 15,88 Extra kosten bij vermissing oude reisdocument f. 25,00 _ 11,34

Gewijzigde openingstijden Burgerzaken Door de wijzigingen vanaf 1 oktober moet men voortaan twee keer naar het stadhuis komen. Daarom past de gemeente de openingstijden van de afdeling Burgerzaken aan. Hierdoor kan men eventueel ook buiten de gewone schooluren en werkuren een aanvraag of bijschrijving regelen. De openingstijden zijn vanaf 1 oktober als volgt: Maandag t/m Vrijdag 08.00 uur tot 14.00 uur Donderdag 08.00 uur tot 19.30 uur

Deel: ' Nieuwe reisdocumenten in gemeente Den Helder '
Lees ook