Keywords: medisch, geneesmiddelen, ziektebeelden, patienten

esculaap

medibyte

NIEUWE RICHTLIJN VOOR DE BEHANDELING VAN OSTEOPOROSE

Osteoporose is een aandoening die zich zowel bij oudere vrouwen als oudere mannen manifesteert. Bij vrouwen loopt 30 tot 40 procent na het 50-ste jaar risico op een pols- wervel- of heupfractuur. Bij mannen ligt dit percentage op 10 à 15%. Als gevolg van osteoporose worden botten zo zwak, dat mensen zomaar iets kunnen breken. Het Nederlandse Huisartsen Genootschap reikt artsen een handleiding aan voor de (preventieve) behandeling van deze invaliderende ziekte.

Steeds meer huisartsen worstelen met de vraag hoe ze het groeiend aantal vrouwen met osteoporose goed moeten behandelen Daarom heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in de afgelopen drie jaar gewerkt aan een "Standaard Osteoporose" die is gepubliceerd in het maart-nummer van het medisch tijdschrift 'Huisarts & Wetenschap'. Deze Standaard geeft de praktiserend huisarts richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van de invaliderende ziekte osteoporose. In deze Standaard wordt gemeld dat medici niet hun toevlucht moeten nemen tot oestrogenen ter preventie van osteoporose. "Omdat de kans op fracturen het hoogst is op hoge leeftijd is alleen van langdurig (levenslang) gebruik van oestrogenen een substantiële vermindering van de fractuurkans te verwachten. Dit heeft echter belangrijke nadelen". De standaard wijst er in dit verband o.a. op dat de kans op het krijgen van borstkanker door langdurig gebruik van oestrogenen met 40% wordt verhoogd. Ook bij andere gangbare farmacotherapieën, zoals calciumsuppletie en vitamine D, plaatst de NHG een aantal kritische kanttekeningen. Daardoor blijft, aldus de NHG, alleen alendronaat (= een bisfosfonaat) over als praktische mogelijkheid om, in overleg met de patiënt, toe te passen als preventieve medicatie bij osteoporose. De NHG benadrukt een gezond leef- en voedingspatroon. Roken wordt afgeraden evenals overmatig alcoholgebruik. Met name bij ouderen wordt valpreventie van belang geacht, evenals aandacht voor eventuele visus- en evenwichtsstoornissen. In Nederland lijdt nu ongeveer een half miljoen mensen aan osteoporose. Van hen breken er jaarlijks 15.000 een heup. Ruwweg een vierde hiervan overlijdt binnen het jaar. Ongeveer 25% komt in een verpleeghuis terecht, 25% kan zich alleen nog maar voortbewegen met een hulpmiddel en 25% herstelt volledig. Osteoporose is een aandoening die zich zowel bij oudere vrouwen als oudere mannen manifesteert. Bij vrouwen loopt 30 tot 40 procent na het 50-ste jaar risico op een pols- wervel- of heupfractuur. Bij mannen ligt dit percentage op 10 à 15%. Als gevolg van osteoporose worden botten zo zwak, dat mensen zomaar iets kunnen breken.


english Switch to english


Laatst gewijzigd: 5 november 1999

Deel: ' Nieuwe richtlijn voor de behandeling van osteoporose '
Lees ook