Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

12-02-2003
Nederlander worden
Nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap

Nederlander worden
Nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap en de gevolgen voor de personen die Nederlander willen worden.

Op 1 april 2003 treedt de herziene Rijkswet op het Nederlanderschap in werking. De veranderingen zijn vooral van belang voor die personen die in aanmerking willen komen voor het Nederlanderschap. De regels bij het indienen en het beoordelen van verzoeken om Nederlander te worden veranderen namelijk met ingang van 1 april 2003 ingrijpend.

De folder "Nederlander worden. Veranderingen in de regels vanaf 1 april 2003" informeert de belanghebbenden over de belangrijkste wijzigingen in deze wet. De folder geeft aan wat de gevolgen zijn voor de mensen die een verzoek hebben ingediend vóór 1 april 2003, maar pas na 1 april 2003 een beslissing ontvangen en mensen die hun verzoek na 1 april 2003 indienen.

De folder is verkrijgbaar bij de balie van het Cluster Burgerzaken in het gemeentehuis. U kunt de folder ook telefonisch aanvragen op de volgende telefoonnummers 279432, 279433 en 279434. folder Nederlander worden

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u ook bellen met de hierboven genoemde telefoonnummers van het Cluster Burgerzaken en/of de Afdeling Publieksvoorlichting van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, bereikbaar op het telefoonnummer 070- 3703124. Tenslotte kunt u ook nog terecht op de internetsite van de Immigratie- en Naturalisatiedienst: www.ind.nl.

Deel: ' Nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap in Duiven '
Lees ook