Betuweroute Internet site

2 kilometer nieuwe rivier gegraven
13 Juli 2001

Door het hart van de Betuwe stroomt de Linge. Deze langste rivier van Nederland (ruim 100 kilometer) moet deels wijken voor de aanleg van de Betuwe-spoorlijn. De afgelopen weken is oostelijk van het dorp Echteld (bij Tiel) langs de A15 over een afstand van ca. 2 kilometer een compleet nieuwe rivier gegraven.

Met behulp van groot materieel, waarbij zo´n 23 kolossale dumpers en een negental kranen werden ingezet, werd door de combinatie Beturo in opdracht van de Projectorganisatie Betuweroute in korte tijd zo´n 120.000 m3 klei uitgegraven. De klei is in een nabij gelegen depot gebracht en zal worden aangewend voor de inrichting van een oeverzone met een gevarieerd reliëf.

Voor het Waterschap van de Linge was de noodzakelijke omlegging een buitenkansje om het nieuwe deel van de rivier meteen van brede, natuurvriendelijke oevers te laten voorzien. Hierdoor kan meer water worden opgevangen waardoor de afvoer bij overvloedige regenval meer geleidelijk kan verlopen. Bovendien maakt het de rivier zowel ecologisch als visueel aantrekkelijker. Om zo snel mogelijk een geschikte uitgangssituatie te creëren voor water- en oeverorganismen, werden de afgelopen week met de hand zo´n 45.000 rietstekken gepoot in de ondiepe oeverzone.

De Projectorganisatie Betuweroute en het Waterschap van de Linge willen het gereedkomen van de nieuwe loop van de Linge, waarmee een bedrag van ca. 2.8 miljoen gulden was gemoeid, niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Op woensdag 18 juli a.s. om 10.30 uur zullen de laatste scheppen klei die de oude en de nieuwe loop van de rivier nog van elkaar scheiden, worden verwijderd, waarna het water zich in de bedding zal storten. Voorafgaand zullen op de locatie enkele woorden worden gesproken door dhr. J. Dekker, regio directeur Projectorganisatie Betuweroute en door dhr. A.G.H. de Bruijn, Lingegraaf van het Waterschap van de Linge. Na afloop van de plechtige handeling is er koffie en gebak in de directiekeet van de projectorganisatie.

Voor informatie kunt u terecht bij het Waterschap van de Linge, de heer A.van de Graaff, voorlichter, telefoon: 0345 - 571 641 / 06 - 51525328.

Deel: ' Nieuwe rivier gegraven in opdracht van Betuweroute '
Lees ook