Nederlandse Taalunie

23 juli 2002

Nieuwe samenstelling van het Comité van Ministers

Het Comité van Ministers (CM) van de Nederlandse Taalunie krijgt een andere samenstelling. Het CM bestaat uit de bewindslieden voor onderwijs en cultuur van Nederland en Vlaanderen en beslist over het Taaluniebeleid. Begin deze maand legde de Vlaamse minister van Cultuur Bert Anciaux (Spirit) zijn functie neer. Zijn bevoegdheden met betrekking tot cultuur werden overgenomen door partijgenoot Paul Van Grembergen, die nu minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken is geworden.
De Nederlandse bewindslieden zijn na de verkiezingen niet teruggekeerd. Loek Hermans (VVD) werd gisteren opgevolgd door de nieuwe Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Maria van der Hoeven (CDA). De plaats van Rick van der Ploeg (PvdA) wordt ingenomen door Cees van Leeuwen (LPF), de nieuwe staatssecretaris van Cultuur en Media.

Paul Van Grembergen zat al in de Vlaamse regering als minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid. Van Grembergen heeft de bevoegdheden voor Cultuur en Jeugd van scheidend minister Anciaux overgenomen, de bevoegdheid voor Buitenlands Beleid is overgedragen aan minister Gabriëls.

Maria van der Hoeven begon haar loopbaan als lerares en werd later schoolbestuurder. Zij is al geruime tijd actief in de politiek. Ze begon haar politieke loopbaan in 1974 als gemeenteraadslid van Maastricht. Later maakte ze de overstap naar de landelijke politiek, waar ze sinds 1991 in de Tweede Kamer zat. De laatste jaren was ze vice-fractievoorzitter van het CDA en voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Onderwijs.

Cees van Leeuwen is van huis uit advocaat. Hij werkte met name in de muziekindustrie. In de jaren zeventig kreeg hij bekendheid als bassist in de popgroep Kayak.

De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Marleen Vanderpoorten blijft lid van het Comité van Ministers.

---

© Nederlandse Taalunie

Deel: ' Nieuwe samenstelling Comité van Ministers Taalunie '
Lees ook