STICHTING INTENT

Nieuwe samenwerking tussen IntEnt en Stichting DOEN

IntEnt is sinds kort een nieuw samenwerkingsverband aangegaan met Stichting DOEN. Stichting DOEN wordt hiermee één van de financiers van IntEnt voor 2003 én 2004 met een bedrag van 300.000 euro. IntEnt is zeer content met de nieuwe samenwerking. Door deze ondersteuning is het voor IntEnt mogelijk haar activiteiten uit te breiden; hierdoor is bijvoorbeeld het programma voor de Nederlandse Antillen en Aruba daadwerkelijk gestart.

IntEnt is een in Nederland gevestigde organisatie die ondernemers al ruim 5 jaar ondersteunt bij het opzetten van een eigen bedrijf in het land van herkomst. De eerste ondernemingsplannen voor de Nederlandse Antillen en Aruba zijn reeds in ontwikkeling. Enkele enthousiaste Antiliaanse ondernemers zijn reeds aan de slag met het marktonderzoek en het schrijven van het ondernemersplan. Zij krijgen hierbij ondersteuning van ervaren Antilliaanse bedrijfsadviseurs.

Stichting DOEN wil ondernemerschap stimuleren, en ondersteunt IntEnt omdat op deze manier naast de ondernemers zelf, ook de economische ontwikkeling in de landen van herkomst van de ondernemers gestimuleert wordt. Stichting DOEN kan dit project financieren met de gelden die zij hiervoor ontvangt van de Nationale Postcode Loterij.

IntEnt is behalve in de Nederlandse Antillen en Aruba ook actief in Suriname, Ghana, Turkije en Marokko. IntEnt begeleidt en adviseert haar klanten bij het opstarten van nieuwe bedrijfsinitiatieven en staat daar waar mogelijk borg voor leningen en bedrijfskredieten. IntEnt wordt verder financieel ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie.

Nadere informatie vekrijgbaar bij:

Dhr. L.W. Sprik, Public Relations IntEnt
Email: mailto: info@intentbds.nl

Adresgegevens:
IntEnt, Stationsweg 102, 2515 BR Den Haag
Tel: ++ 31-(0) 70 4450290
Fax: ++ 31-(0) 70 3051829

Internet: https://www.ondernemenoverdegrens.nl/

19 mrt 03 08:01

Deel: ' Nieuwe samenwerking tussen IntEnt en Stichting DOEN '
Lees ook