Gemeente Goes

Persbericht

17 juni 1999

Primeur leerlingen basisschool "De Kattenschulp".

Op donderdag 17 juni a.s. fietsen leerlingen van "De Kattenschulp " uit Kattendijke de "nieuwe" school-thuisroute en leggen ze tegelijkertijd het praktisch verkeersexamen af.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar gaan verschillende kinderen uit Kattendijke naar het voortgezet onderwijs in Goes. Dit betekent behalve een nieuwe schoolomgeving ook een nieuwe schoolhuisroute. Ineens op de fiets naar school, in plaats van lopend. Voor velen zal dit toch even wennen zijn, al die drukke verkeerswegen, onoverzichtelijke kruispunten, rotondes en voorrangssituaties waarmee de schoolgaande jeugd te maken krijgt. Al met al kunnen deze ongewone dingen de verkeersveiligheid negatief beïnvloeden. Veel ongelukken doen zich dan ook voor aan het begin van het nieuwe schooljaar.

De gemeente organiseert daarom samen met Veilig Verkeer Nederland, afdeling Goes en omgeving en de verkeersouders van de basisschool "De Kattenschulp " als proef een praktisch verkeersexamen, waarbij het fietsen van de schoolhuisroute centraal staat.

De leerlingen fietsen om 13.00 uur vanaf de school in groepsverband via de Kattendijkseweg en de Manneeweg richting Goes. In de omgeving van de Oranjeweg gaan de leerlingen vanaf 13.30 uur in groepjes van twee verder. De route voert ze langs de scholen voor voortgezet onderwijs waar zij na de zomervakantie naar toe gaan. Ze fietsen via de Bergweg en de Vogelzangsweg langs het Buijs Ballot College, Groot Stelle en het Goese Lyceum. Vervolgens steken zij bij "Ockenburg" het spoor over en gaan ze via de Kloetingseweg langs het St. Willibrordcollege in de richting van de rotonde "De Tol". Na het passeren van de spoorwegovergang "Buijs Ballotstraat" rijden de leerlingen Kloetinge in waar ze verzamelen om weer in groepsverband terug te fietsen naar Kattendijke. Langs de route staan verschillende controleposten die de verrichtingen van de kinderen beoordelen en controlelijsten invullen. Het traject is van tevoren bekend gemaakt, zodat de school en de leerlingen met hun ouders hebben kunnen oefenen. Alle kinderen rijden op een veilige fiets. De fietsen zijn vooraf gekeurd. Leerlingen die slagen, ontvangen het verkeersdiploma.

Als de proef slaagt, nodigt de gemeente volgend jaar ook andere scholen in de dorpen rondom Goes uit om deel te nemen. De leerlingen van basisschool "De Kattenschulp" hebben de primeur.

Deel: ' Nieuwe schoolroute leerlingen "De Kattenschulp" Goes '
Lees ook