brussel, 7 juli 1999

nieuwe secretaris-generaal pes

de nederlander ton beumer wordt de nieuwe secretaris-generaal van de partij van europese sociaaldemocraten. als opvolger van de fransman jean francois vallin heeft het bureau van de pes gisteren de pvda-er beumer genomineerd. beumer (40), van achtergrond socioloog en voormalig medewerker van de anne vondeling stichting bekleedde reeds de functie van adjunct secretaris-generaal.

hij kreeg gisteren brede steun van de 19 sociaaldemocratische partijen, die europa's grootste politieke familie vormen. de jarenlange inspanningen van de pvda om de europese partij van de grond te krijgen, die in 1992 werden bekroond met de officiele oprichting van de pes in den haag, hebben een doorslaggevende rol gespeeld bij de benoeming.

als grootse uitdaging ziet ton beumer het uitwerken van een gedegen en goed controleerbaar statuut voor het nieuwe fenomeen van europese politieke partijen, waarvoor in het verdrag van maastricht de aanzet is gegeven.

"Openheid in de organisatie en de financien is een basisvoorwaarde om de PES een meer prominente rol te geven in de Europese politiek. Europese partijen hebben de toekomst. In een zich steeds verder integrerend Europa is het ondenkbaar dat de autonomie van nationale politieke partijen onaangetast blijft", aldus Ton Beumer.

Voor informatie: Rose Moers (gsm Belgie) 075-663188

Deel: ' Nieuwe Secretaris-Generaal Europese Sociaaldemocraten '
Lees ook