Ingezonden persbericht

Nieuwe secretaris voor computergenealogen

Willem-Jan van de Laar beleidsadviseur

BUNSCHOTEN, 20030321 -- De afdeling Computergenealogie van de Nederlandse Genealogische Vereniging heeft een nieuwe secretaris. Frank D.P.M. Lether (56) volgt Willem-Jan H.M. van de Laar op die -na twee statutaire termijnen- aftrad. Van de Laar is benoemd tot beleidsadviseur van het bestuur. Deze benoemingen vonden plaats op de onlangs gehouden jaarvergadering van de afdeling.

Volgens afdelingsvoorzitter Ton te Meij brengt de nieuwe secretaris een hoop bestuurlijke ervaring met zich mee, opgedaan in allerlei functies, laatstelijk als vice-voorzitter/secretaris van de branche-organisatie van PR-adviesbureaus. "Los daarvan is hij ook nog eens commu-ni-catie-adviseur, welke combinatie perfect past binnen de herstructurering waar onze afdeling mee bezig is".

Volgens het bestuur van de afdeling is de ingezette herstructurering nodig gezien de groei van de afdeling, die met 2.500 leden de grootste afdeling van de Nederlandse Genealogische Vereniging is. Dat de groei er overigens nog lang niet uit is bewijzen de 250 nieuwe leden die de afdeling over het afgelopen verenigingsjaar kon verwelkomen. Te Meij: "Een ander facet is de rol die onze afdeling speelt als leverancier van genealogische software. Het vorige jaar geïntroduceerde pakket GensDataPro is vanaf de introductie een enorm succes." De afdeling heeft inmiddels zo'n duizend pakketen verkocht en heeft er 300 in nabestelling. GensDataPro is op dit moment het enige genealogische software pakket ter wereld dat onder alle versies van het Windows besturingssysteem draait." De reacties van de gebruikers zijn uitermate positief en bestaan voor een deel uit suggesties voor verbeteringen en aanvullingen op het pakket. Voor zover die direct door de programmeurs konden worden aangebracht zijn deze verbeteringen voor de geregistreerde gebruikers van de website van de afdeling te down-loaden. Later dit jaar zal versie 2 op de markt worden gebracht. Er wordt ook gewerkt aan een conversieprogramma voor het bestaande programma GD-WIN, zodat die gebruikers probleemloos en zonder data-verlies op de nieuwe programmatuur kunnen overstappen. "Deze belangen betekenen dat we ons professioneel en slagvaardig op de markt willen opstellen, reden waarom we de structuur van de afdeling eens grondig tegen het licht hebben gehouden", aldus te Meij.

Het bestuur van de afdeling zal meer dan vroeger het geval was beleidsmatig en voorwaardescheppend functioneren, waardoor werkgroepen als 'Ontwikkeling en Presentatie', 'Bronnen, Digitalisering en Beheer' en 'Technische Ondersteuning Productie en Beheer' veel meer zelfstandig kunnen opereren. "Om de overgang naar een meer marktgerichte afdeling te begeleiden naar de nieuwe structuur is de afgetreden secretaris -die de plannen voor deze structuur mede vorm gaf- nu aan het bestuur toegevoegd als beleidsadviseur, op welke manier wij van Van de Laar's kennis en ervaring voorlopig kunnen blijven profiteren", aldus te Meij.

Over de NGV afdeling Computergenealogie
De afdeling Computergenealogie van de NGV wil de individuele genealoog ten dienste zijn bij genealogisch onderzoek en bevordert dit onderzoek door middel van de mogelijkheden, die de automatisering biedt. De afdeling geeft het tijdschrift, GensData, uit met onderwerpen die verband houden met de automatisering op het gebied van de genealogie. Daarnaast ontwikkelt zij program-matuur, bevordert het de geautomatiseerde ontsluiting van genealogische bronnen en biedt of verwijst naar geautomatiseerde genealogische bestanden. Daarnaast geeft de afdeling voorlichting en cursussen over het gebruik van geautomatiseerde middelen bij het onderzoek naar en het vastleggen van genealogische gegevens. Regelmatig worden afdelings-bijeenkomsten en landelijke genealo-gische computerdagen georganiseerd. Tenslotte biedt de afdeling ondersteuning aan de Nederlandse Genealogische Vereniging op het gebied van de automatisering en stelt voor de andere afdelingen serverruimte beschikbaar. www.gensdata.nl

Het secretariaatadres is: Dorpsstraat 143, 3751 EP Bunschoten, tel.: 033 - 298 65 87 (na 19.00 uur)

Noot voor redacties:

Deel: ' Nieuwe secretaris voor computergenealogen '
Lees ook