Siemens Nederland N.V.

A&D AS 0199.103

Den Haag, dinsdag 27 juli 1999

Nieuwe Simatic S7-400H met verhoogde beschikbaarheid voorkomt productie-uitval

Siemens heeft als aanvulling van de Simatic controller S7-400 nu de S7-400H op de markt gebracht. Met deze high end PLC-controller met volkomen hardware-redundancy is het risico van productie-uitval vrijwel uitgesloten. Bij de S7-400H zijn er twee besturingen op basis van actieve redundantie parallel geschakeld. In geval van storing neemt het apparaat dat nog intact is de besturing vloeiend over. Deze overname is door het proces dan ook niet waar te nemen. Men past deze hardware-redundant opgebouwde besturing toe om productie-uitval of stilstandstijden door storingen of onderhoud te voorkomen.

De nieuwe Simatic S7-400H behoort tot Totally Integrated Automation, het platform van Siemens besturingen, bedienings- en visualisatiesystemen, netwerken en toebehoren. De Simatic S7-400H heeft ten opzichte van de traditionele redundante systemen een cruciaal voordeel. De gebruiker kan zich namelijk volledig op de eigenlijke besturingsopgave concentreren. Dit is gerealiseerd doordat de S7-400H op dezelfde manier als de niet-redundante standaard Simatic S7-uitvoeringen wordt geprojecteerd en geprogrammeerd. Alle programmeertalen voor de standaard Simatic S7-apparatuur zijn zonder enige beperking ook te gebruiken bij de S7-400H. Dit betekent voor de gebruiker een aanzienlijke vermindering van de engineeringskosten. Voor het parametreren van de redundantiefuncties en het configureren van de redundante opbouw maakt men gebruik van een 'speciaal' Step 7-pakket, dat optioneel leverbaar is. De periferie wordt met behulp van redundant uitgevoerde Profibus-DP-netwerken gekoppeld met het besturingsproces.

Een tweede belangrijk voordeel is dat men bij de Simatic S7-400H tijdens bedrijf niet speciaal op de redundantiefuncties hoeft te letten. Alle redundante functionaliteit is in het systeem verwezenlijkt. Ook het uitwisselen van een CPU is zonder enig probleem mogelijk. De uitgewisselde CPU wordt automatisch geladen met de actuele programma's en data. Men hoeft dan ook niet op te letten op het actualiseren van de data in de partnerbesturing. Deze actualisatie wordt automatisch uitgevoerd door de functie "synchronisatie van de gebeurtenissen". Dankzij de redundante structuur kan men ook tijdens bedrijf firmware updates invoeren, onderhoud plegen en zelfs reparaties uitvoeren.

Bij de Simatic S7-400H kan men exact bepalen waar de storing optreedt. Het systeem beschikt over een zelfdiagnose die met behulp van een geïntegreerde foutherkennings- en lokaliseringsfuncties aangeeft welke storing en waar die storing is opgetreden. Voordat de storing in het productieproces merkbaar is wordt de besturing automatisch overgenomen door het stand-by-apparaat. Met behulp van de diagnose kan men een storing doelgericht zoeken en in korte tijd verhelpen.

Nadere inlichtingen voor de lezer: divisie Industriële Producten en Energieverdeling, tel. (070) 333 3515.

Nadere inlichtingen voor de redactie: afdeling Persvoorlichting, Bernard H. Bos tel. (070) 333 2325

© Siemens Nederland N.V. 2000

Deel: ' Nieuwe Simatic S7-400H als aanvulling op controller S7-400 '
Lees ook